အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ေသာေရာဂါရွိသူမ်ား ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးႏုိင္ေျခမ်ား

ျပင္းထန္ေသာ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္အရည္အေသြးက်ဆင္းၿပီး ပ်က္စီးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားကာ ေစာေစာစီးစီး အသက္ေသဆံုးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

ကာလၾကာရွည္ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ယင္းက်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ သည္ဟု သုေတသီမ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။


အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ေသာ လကၡဏာမ်ား၊ အာ႐ံုစူးစိုက္၍မရဘဲ လႈပ္ရွားမႈမူမမွန္ျခင္းႏွင့္ ဇရာ ႀကိဳေရာဂါတို႔အျပင္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မမ္ဖီးစ္ၿမိဳ႕ရွိ တန္နက္စီတကၠသိုလ္ က်န္းမာေရးသိပၸံစင္တာမွ လတ္တေလာေလ့လာမႈတစ္ရပ္က အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ျဖစ္ေနသူမ်ား ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးႏုိင္ၿပီး ေစာေစာစီးစီးေသဆံုးႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

သုေတသီမ်ားက ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း စစ္ျပန္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ အသက္ေသဆံုးမႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။ ေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္သည့္ စစ္ျပန္ ၉၅၇,၅၈၇ ဦးသည္ ကနဦးတြင္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေရာဂါ မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အနက္ လူေပါင္း ၄၁,၉၂၈ ဦးသည္ ကာလၾကာရွည္ အိပ္ မေပ်ာ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ကာလၾကာရွည္အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ အရည္အေသြး ေလ်ာ့က်မႈျဖစ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ၁​ ဒသမ ၅ ဆ ျမင့္မားၿပီး ေစာေစာစီးစီး အသက္ေသဆံုးႏိုင္ေျခ ၁ ဒသမ ၄ ဆ ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ(CKD) ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ အျခားအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ အဝလြန္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိျခင္းႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါတို႔ပါဝင္သည္။ ယင္းေရာဂါ ျပင္းထန္လာပါက ေန႔စဥ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကူအညီလိုအပ္ၿပီး ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ႏုိင္သည္။  

—Ref: MNT