နည္းပညာ

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ဖုန္းျပင္ဆိုင္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ပါက အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားႏိုင္
ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေရးစင္တာမ်ား၊ ဖုန္းျပင္ဆိုင္မ်ား တြင္ သြားေရာက္ျပင္ဆင္ပါက ဖုန္းအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳမႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ႏွင့္ ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲႏုိင္မိုးက ေျပာသည္။ 


မိမိဖုန္းတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္း ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအသိရွိ ရန္ လိုအပ္ၿပီး အိုင္တီနည္းပညာ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳသူ ၁၅ သန္း အနက္ ၁၄ သန္းခန္႔သည္ မိမိတို႔ ၏အေကာင့္မ်ားကို Logout ျပဳ လုပ္ေလ့မရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။ 

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား သည္ မိမိဟန္းဆက္ကို ျပဳျပင္ေရး စင္တာမ်ား၊ ဖုန္းျပင္ဆိုင္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုပါက factory reset (ေဒတာမ်ားပ်က္စီး၍ အသစ္က့ဲ သို႔ ေျပာင္းလဲေစျခင္း) ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူ ကိုႏိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Gmail ကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဌာနေမးလ္ကိုသာ အသံုးျပဳရန္ ဦးရဲႏိုင္မိုးက တိုက္တြန္းထား သည္။

ယေန႔ အခ်ိန္အခါသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေမးလ္ မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္နည္းပ ညာျဖင့္ ဖတ္႐ႈရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ သျဖင့္ အခ်က္အလက္ ေပါက္ ၾကားမႈမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္ ေနသည္။ 

အိုင္တီဟုေခၚဆိုသည့္ ဒစ္ ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ အင္တာနက္စနစ္ သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ိဳးစံုတို႔ ကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ဆိုက္ဘာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာအတြင္း က်င္းပသည့္ Cyber Space သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကား သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားသည့္ ဆုိက္ဘာရာဇဝတ္ မႈသည္ ဆုိရွယ္မီဒီယာကို အသံုး ျပဳ၍ အျခားသူမ်ားကို အသေရ ပ်က္ေစသည့္ စာသားမ်ား၊ ပံုမ်ား ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရဲမွဴး ေက်ာ္သူ ဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Hackingဟူေသာ အေခၚအေဝၚမွာ က်ယ္ျပန္႔မႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ DOS DTS ဟူေသာ အေခၚအေဝၚမွာ လူတစ္ေယာက္ကို ဖုန္းျဖင့္ ေႏွာင့္ ယွက္ျခင္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။