ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ေကာင္းပါက NCA ရွစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕မ်ား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ဟုဆို

 ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရလဒ္ ေကာင္းပါက  ေျမာက္ပုိင္းလက္ နက္ကိုင္ခုနစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္(NCA) ေရးထုိး ထားသည့္ ရွစ္ဖဲြ႕တို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံရန္စီစဥ္ထား ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ ဖဲြ႕မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ေတြ႕ၿပီးေတာ့၊ မူ၀ါဒခ်ၿပီး ေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕ပါ ပါ ႏုိင္ေအာင္ တ႐ုတ္ျပည္ ကူမင္း မွာ သြားေတြ႕ဖို႔ေတာ့ရွိတယ္၊ အစီ အစဥ္က။ ဒါေပမဲ့ မေကာင္းတဲ့ ရလဒ္နဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ ေတြ႕လို႔မထူး ဘူး။ ေကာင္းတဲ့ရလဒ္ ထြက္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပ မယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။


အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္ စီ (UNFC) ၏ ကိုယ္စားလွယ္အ ဖဲြ႕ DPN တုိ႔သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံ၍ NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရး ညႇိႏႈိင္းမည္ျဖစ္သည္။ UNFC သည္ NCA မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ေလးဖဲြ႕ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

အလားတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ခန္႔တြင္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕၌ ပါ၀င္သည့္ ‘၀’လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕(UWSA) ႏွင့္ မိုင္းလားအဖဲြ႕ (NDAA)ေဒသသို႔ သြားေရာက္ ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ ပူး ေပါင္းပါ၀င္လာဖို႔၊ ေရွ႕ကိုတုိးႏုိင္ ဖို႔။ ဒါေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ တစ္က ရွစ္ရက္ေန႔ တစ္ပဲြၾကည့္ရမယ္။ ဒုတိယတစ္ ပဲြက ဆယ္ရက္ေန႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္က ေျမာက္ပိုင္းအ ဖဲြ႕ေတြနဲ႔ သြားေတြ႕မယ္။ အဲဒီပဲြ ရဲ႕ ရလဒ္ကို ၾကည့္လုိက္ရင္ အ လားအလာေတြက နီးစပ္တယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕ေရာ၊ ခ်င္းမုိင္အ ဖဲြ႕ေရာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာ ေတြ႕လို႔ရတယ္။ အလားအလာေကာင္း ေတြကို ခ်ဥ္းကပ္တယ္ဆိုရင္ေပါ့’’ ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာ သည္။

ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ဆုံေရးကိစၥ တ႐ုတ္အစုိးရက လက္ခံႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္ခံခြင့္ျပဳမႈ လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴး ႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။ ‘အဲဒီ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရ မီးစိမ္းျပဖို႔ ကလည္း ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရွိမွ ရမွာေပါ့’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖဲြ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းအားလုံး ပါ၀င္သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး UNFC ၏ DPN ႏွင့္ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖဲြ႕အၾကား ညႇိ ႏႈိင္းေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘အဆင္ေျပရင္ေတာ့ အ နည္းဆုံးေတာ့ DPN နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရွစ္ဖဲြ႕ေပါင္းလုပ္တာေတာ့ ျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္မယ္ဆုိ ၿပီးေတာ့၊ အာမခံၿပီးေတာ့ မေျပာ ႏုိင္ေသးဘူးေပါ့’’ဟု ၎က ဆုိ သည္။

UNFC ဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖဲြ႕သည္ ၾသဂုတ္လကုန္ က ‘၀’ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (UWSA)ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းသို႔ သြားေရာက္၍ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕၏ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျမာက္ ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ NCA တြင္ ပါ၀င္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ UNFC ဘက္က တုိက္တြန္းခဲ့ ေၾကာင္း UNFC ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ သူ ႏိုင္ေအာင္မေငးကေျပာၾကား ထားသည္။

 NCA လမ္းေၾကာင္းမွ ေဆာင္ရြက္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈမ်ား ပိုမိုတုိးတက္မႈ ရရွိလာမည့္ အေျခအေနကို UNFC ဘက္က ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕ထံ တင္ျပၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕ကလည္း NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ျပည့္စုံမႈမရွိဟူသည့္ သေဘာထားျဖင့္ ျပန္ လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ေအာင္ မေငးက ဆုိသည္။

ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖဲြ႕သည္ NCA မထုိးဘဲ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားေနရာ အစိုးရက လက္မခံေသးေပ။ အ စိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕တို႔အ ၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚေရး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္က ၾကား၀င္ညႇိႏႈိင္းေပးေနသည္။

Top News