ကခ်င္အေျချပဳ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက မူးယစ္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး

မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရန္လိုေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၌ လူထုအေျချပဳ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားထံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူ ထုအေျချပဳ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အ ဖြဲ႕က ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ ေသာ အထူးေကာ္မရွင္တို႔ကို ေနျပည္ေတာ္၌ သီးျခားစီ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳထားၿပီး ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္း လဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆုိင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါဝင္ သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို သြား ေရာက္အႀကံျပဳ တင္ျပေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဟာင္း ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာၾကား သည္။

‘‘ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ေနတာ ေတြကို ဥပေဒျပင္တဲ့အခါ ထည့္ သြင္းမစဥ္းစားဘဲ က်န္ခဲ့မွာစိုးလို႔၊ လက္ရွိ အေျခအေနေတြကို ထည့္ သြင္းစဥ္းစားတာေတြ မပါမွာစိုး လုိ႔ ဘာေတြထည့္သြင္းသင့္တယ္ ဆုိတာ သြားတင္ျပတာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အထူးေကာ္မရွင္က သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံ ဆက္လက္တင္ျပေပးမည္ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၍ ျပဳျပင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္မည္ဟု တုံ႔ျပန္ေၾကာင္း ဆုိ သည္။

‘‘မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ ကို တားဆီးတဲ့အခါမွာ ျပည္သူက လက္တြဲပါဝင္ဖို႔လိုတယ္။ လက္ တြဲပါဝင္တဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္ လို ကာကြယ္ေပးမယ္ဆုိတာ ဥပေဒေတြေရးထားသင့္တာေပါ့။ အကာအကြယ္မရရင္ေတာ့ ျပည္ သူက ပါဝင္ရဲမွာမဟုတ္ဘူးေပါ့’’ ဟု ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ား ကို ေထာင္ဒဏ္အစား လူမႈေရး အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ မူး ယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္း လဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆုိင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီး ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးရန္ က်န္ရွိေနသည္။

 ‘‘ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထားတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စီးပြားျဖစ္စိုက္တာ ကေတာ့ ဖမ္းရမယ္။ ႏွိမ္နင္းရ မယ္။ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ စားဖို႔မရွိလို႔ စိုက္တာေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ လူမႈဘဝျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရမွာေပါ့။ ဥပေဒမွာက ေျဖရွင္းေပးမယ္ဆုိေတာ့ သူေဌးေတြ၊ ပိုက္ဆံရွိလို႔ လုပ္တဲ့သူေတြကိုပါ ေျဖရွင္းေပးရမလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ တယ္’’ဟု ေဒၚဒြဲ ဘူကေျပာသည္။