ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္စီစဥ္ေန

 ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာဒီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမိုဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သေဘာတူညီ ခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚ ခင္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးဦးေဆာင္၍ ႏိုဝင္ဘာအတြင္း ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ရန္ ခရီးစဥ္တစ္ခု စီစဥ္ထားၿပီး အဆုိပါခရီးစဥ္တြင္ ပုဂံႏွင့္ အန္ေကာဝပ္အၾကား ခရီးသြား ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အန္ေကာဝပ္သို႔လာေရာက္ ေသာ တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီး သြားမ်ား ပုဂံသို႔ ထပ္ဆင့္လာ ေရာက္မႈျမင့္တက္လာေစရန္ ဟို တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက လိုလားသျဖင့္ ကေမၻာဒီး ယားႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေဒၚခင္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ပုဂံႏွင့္ အန္ေကာဝပ္ကို ခရီး စဥ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္ တတိယ ႏုိင္ငံသားမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အန္ေကာဝပ္ တည္ရွိ ရာ ဆီရမ္ရိ(ပ္)ၿမိဳ႕သ႔ို ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ တိုက္႐ိုက္ေျပးဆြဲရန္ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့  သည္။

အန္ေကာဝပ္ေဒသသ႔ို တစ္ ႏွစ္လွ်င္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား သံုး သန္းခန္႔ ဝင္ေရာက္ေနၿပီး ပုဂံသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးသိန္းခန္႔ ဝင္ ေရာက္သည္။ ပုဂံထက္ ကမၻာ လွည့္ခရီးသြား ၁၀ ဆခန္႔ ပိုမိုဝင္ ေရာက္ေနသည့္ အန္ေကာဝပ္ေဒ သမွ ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထပ္ဆင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

‘‘ႏိုင္ငံႏွစ္ခုကို ဗီဇာတစ္ခု တည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ လည္း ခရီးသြားေတြကလာမွာပဲ။ ဒီကို လာဖို႔အတြက္ ဗီဇာထပ္ယူ ေနရမယ္ဆိုရင္ လာခ်င္မွာမဟုတ္ ဘူး။ ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ ဗီဇာ လည္း အဆင္ေျပတယ္။ ဒီလိုလာ လည္ရတဲ့ ရသတစ္ခုကလည္း အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုရင္ လာလည္ ၾကမွာပဲ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္တိုးက ေျပာသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ ခရီး  သြားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ပုဂံႏွင့္ အန္ေကာဝပ္ကို ခရီးစဥ္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၇ ဇြန္ လ ၂၉ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ လက္ရွိ၌ အန္ေကာဝပ္မွ တစ္ဆင့္ ပုဂံသို႔ လာေရာက္သည့္ တတိယႏိုင္ငံ သားမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွတစ္ ဆင့္ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ရသည္။