ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Pro 4G မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကြန္ရက္ကို လာမည့္ႏွစ္ အသံုးျပဳမည္ဟု အူရီးဒူးထုတ္ျပန္

 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာ အူရီးဒူးက ေဒါင္းလုတ္ အျမန္ႏႈန္း 500Mbps အထိ ရရွိမည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Pro 4G မိုဘိုင္း အင္တာနက္ကြန္ရက္ ကို ၂၀၁၈ အေစာပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳမည္ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္၌ ေၾကညာသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သည္ 4G ၏ အျမင့္ဆံုး အျမန္ႏႈန္း 150Mbps ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ေနာက္ပိုင္း အူရီးဒူးက 5G မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း၏အစ ျဖစ္ေသာ 500Mbps အျမန္ႏႈန္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

အလားတူ Pro 4G အင္တာ နက္ကြန္ရက္ကို ၂၀၁၈ အေစာ ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးကစတင္ကာ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္မည္ဟု ထုတ္ ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ Pro 4G မိုဘုိင္းအင္တာနက္ကြန္ရက္ ကို အူရီးဒူးအတြက္ Nokia ကုမၸဏီႏွင့္ ZTE ကုမၸဏီက အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ သည္။  

  ‘‘အထက္ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္ဆုိၿပီး ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုကို တည္ေထာင္ခြင့္ေပးလိုက္ တာပါ’’ဟု အူရီးဒူး ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ေဒၚေမမ်ိဳးဟန္က ေျပာ သည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Pro 4G ကြန္ ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္ ေသာ မိုဘုိင္းဟန္းဆက္ႏွင့္ အျခားေသာ နည္းပညာ Device မ်ားကို ေဈးကြက္အတြင္း ဝယ္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ကြန္ရက္စတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားက လိုအပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တင္သြင္းမည္ဟု အူရီးဒူးစီအီးအို Mr. Vikram ကေျပာသည္။

အူရီးဒူးအေနျဖင့္ မိုဘုိင္း အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို တုိး ျမႇင့္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း အသံုးျပဳခအင္တာ နက္ ေဈးႏႈန္းကို လက္ရွိေကာက္ ခံသည့္ 1MB ပမာဏအတြက္ ငါးက်ပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေကာက္ ခံမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ပံုမွန္ 4G မိုဘုိင္းအင္တာ နက္ကြန္ရက္ကို ၂၀၁၇ အကုန္ တြင္ ၿမိဳ႕ ၂၀၀ သို႔ ေရာက္ရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆိုသည္။