ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တကသအေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကို အစိုးရထံသို႔ ေပးပို႔မည္

 ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တကသအ ေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား၏ရလဒ္ကို အစိုးရသိရွိေစရန္ ေပးပို႔မည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကား ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ကိုဒီၿငိမ္းလင္းက ေျပာသည္။


ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံုတြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေက်ာင္းသား မ်ိဳးဆက္၏ အသံပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ၎ကဆုိ

သည္။

‘‘ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအကုန္ လံုးကို အစုိးရဆီ ျပန္ပို႔မယ္။ မ်ိဳး ဆက္အသီးသီးရဲ႕ အသံေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာတဲ့ အသံ ေတြကို အစိုးရသိသြားေအာင္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ သေဘာထား ဘယ္လိုပံုစံရွိလဲဆိုတာကို သူတို႔ သိဖို႔ လုိအပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က် ေတာ့လည္း သမဂၢအေဆာက္အ အံုကို ေဆာက္ခ်င္တဲ့လူရွိတယ္၊ မေဆာက္ခ်င္တဲ့လူရွိတယ္။ ေဆြး ေႏြးပြဲႏွစ္ခုစလံုးကို တက္လာတဲ့ ေဆြးေႏြးတဲ့ လူေတြရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြကို အစိုးရအဖြဲ႕သိၿပီး သူတို႔ဘာဆက္လုပ္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားႏုိင္ေအာင္ ေပးပို႔ မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ကိုဒီၿငိမ္းလင္း က ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ၆၂ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေဟာင္းတစ္ဦးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေက်ာင္း သားသမဂၢမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ တကသအေဆာက္အအံုဆုိင္ ရာ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္း လင္းတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိတ္ ၾကားေရးအဖြဲ႕က ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ရွင္ သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တကသအ ေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ပထမအ ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဓမၼာ ႐ံုတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ တကသအေဆာက္အအံုကို မူလေနရာ၌ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သမုိင္းျပ တိုက္အျဖစ္ ထားရွိရန္ႏွင့္ လက္ရွိ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အ သံုးျပဳႏုိင္မည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရွိထားသည္။ ထို႔အျပင္ တကသအေဆာက္အအံု မူလေန ရာကို ယခင္အတိုင္းထားၿပီး ယင္းေနရာအနီးတြင္ ပံုစံတူအ ေဆာက္အအံုကို ေဆာက္လုပ္ ေပးရန္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ သည္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း ေက်ာင္း သားသမဂၢမ်ားအားလံုး လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္ရရွိၿပီးမွ တကသအေဆာက္အအံုကိစၥ ဆက္လက္စဥ္းစားရန္ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္က မုိင္းခြဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအေဆာက္အအံုကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္း၌ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကစီစဥ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္အတြင္း သမဂၢအေဆာက္အအံု ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။

သမဂၢအေဆာက္အအံု ျပန္ လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္သည့္ အေပၚ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ိဳး ဆက္မ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ၿပီး အဆုိပါကိစၥတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ပါဝင္မႈအေပၚ ေမး ခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕က သမဂၢအေဆာက္အအံု ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ ေတာ့ဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သာ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု ေျပာ ၾကားထားသည္။