အစားအေသာက္ႏွင့္ အလွကုန္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆးအေျဖရွာမည့္ ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္မ်ား တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထားရွိမည္

ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခဲြယာဥ္ျဖင့္ ဓာတ္ခဲြစစ္ေဆးမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

 ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဈး ကြက္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေသာ အစားအ ေသာက္၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အလွကုန္ မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆးႏိုင္မည့္ ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္ (Mobile Lab) မ်ားအား တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီး၌ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စစ္ ေဆးေရးဌာနခြဲမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းလင္း ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘အခုက တင္ဒါေခၚထားၿပီး ၿပီ။ တင္ဒါေခၚၿပီးၿပီဆုိေတာ့ တုိင္း နဲ႔ျပည္နယ္ေတြကို ဒီဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ခင္မွာ အၿပီးေပးမွာပဲ။ တစ္ စီးစီထားေပးမွာ’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ ေရြ႕ လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္သည္ ေနျပည္ ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္း တုိ႔တြင္သာ ရွိေသးၿပီး က်န္တုိင္း ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၌ မထားရွိႏုိင္ ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ယင္းဓာတ္ခြဲယာဥ္ ၁၄ စီးကို ထပ္မံဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဈးမ်ားရွိ အစားအေသာက္ နမူနာမ်ားယူ၍ ဆုိးေဆးပါဝင္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ လက္ဖက္ႏွင့္ ငါးပိတုိ႔တြင္ ဆိုးေဆးပါဝင္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ကြမ္းသီး တြင္ ခြၽတ္ေဆးပါဝင္မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ မုန္႔တီ၊ မုန္႔ဖတ္ႏွင့္ ပဲျပားတို႔တြင္ ေဖာ္မလင္ (ဓာတုပစၥည္း) ပါဝင္ မႈ ရွိ၊ မရွိအျပင္ အလွကုန္မ်ားတြင္ တားျမစ္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္း မ်ား ပါဝင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ၎ဓာတ္ခြဲ ယာဥ္မ်ား၌ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘Mobile Lab ေတြရဲ႕ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းစစ္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းအေျဖရွာ တယ္။ ခ်က္ခ်င္းအေရးစယူလုိ႔ရ တာေပါ့။ ဓာတ္ခြဲခန္းထိယူသြားၿပီး ေတာ့ စစ္ေဆးၿပီး အေျဖရလာလုိ႔ မွ ေဈးကိုျပန္သြားရင္ ေရာင္းတဲ့ သူက မရွိေတာ့ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ အခုက်ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းစစ္တယ္ ဆုိရင္ ခ်က္ခ်င္းအေျဖထုတ္၊ ေဈး ကြက္ကေန တစ္ခါတည္း ႐ုပ္ သိမ္းလုိ႔ရတာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းလင္းေအာင္က ေျပာသည္။

FDA အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ စားသံုးရန္မသင့္ေသာ အစားအ ေသာက္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီ ၫြတ္မႈမရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲရန္ မသင့္သည့္ အလွကုန္ မ်ားကို အျမန္စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ Mobile Lab မ်ားျဖင့္ ေဈးမ်ားအ တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးကာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ ပါက ခ်က္ခ်င္းသိမ္းဆည္းေနၿပီး အဆုိပါ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ လက္မေရာင္းခ်ေစရန္ အသိ ပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း မ်ားအျပင္ လိုက္နာမႈမရွိပါက ပစၥည္းသိမ္းျခင္း၊ ဆိုင္ပိတ္အေရး ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

More in News Section