ဘဂၤါလီအေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္ၾကားရန္ ရန္ကုန္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စစ္ေတြသို႔ ယေန႔သြားမည္

 ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္ သကၠျပင္ေက်းရြာ အ ထက္တန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ ဖြင့္ လွစ္မည့္ ဘဂၤါလီေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေဝး သင္ တကၠသိုိလ္ဌာနခြဲ၌ သင္ ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္(ယေန႔)တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠ သိုလ္ (စစ္ေတြဌာနခြဲ)မွ ပထမႏွစ္ ျမန္မာစာႏွင့္ သမိုင္းအထူးျပဳ ဘဂၤါလီေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကိုးဦးကို သကၠျပင္ေက်းရြာ အေဝးသင္ဌာနခြဲတြင္ အနီးကပ္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ စာေမးပြဲစစ္ ေဆးျခင္း၊ အေျဖလႊာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေအာင္စာရင္းျပဳစုျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ကထိက၊ လက္ ေထာက္ကထိက ဆရာ၊ ဆရာမ ခုနစ္ဦးကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ ရန္ ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ ဒဂံု တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္တို႔မွ ကထိက၊ လက္ေထာက္ကထိက ဆရာ၊ ဆရာမ ခုနစ္ဦးသည္ စစ္ေတြ တကၠသိုလ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္အထိ ေနထုိင္ ကာ သကၠျပင္ေက်းရြာ အေဝး သင္ဌာနခြဲသို႔ သြားေရာက္သင္ ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြ တကၠသိုလ္မွ ယင္းေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ အ ႀကိဳအပို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

 ‘‘စစ္ေတြ တကၠသုိလ္မွာ ေနရမွာပါ။ သကၠျပင္ကိုသြားဖို႔ အႀကိဳအပို႔ လုပ္ေပးမယ္။ လံုၿခံဳ ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ထားပါ ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာသိန္းဝင္း က ေျပာသည္။

အဆိုပါ အေဝးသင္ဌာနခြဲ တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ပါက နယ္တာဝန္ထမ္းမႈ တစ္ ႀကိမ္အျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန က သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

‘‘တစ္လေလာက္ သြားရမွာ ေပါ့။ ဒီႏွစ္မွာ တစ္လသြားမယ္။ ေနာက္ႏွစ္တစ္လ သြားမယ္ဆိုရင္ နယ္ကို အေျပာင္းအေရႊ႕သြား ရမယ့္ အႀကိမ္တစ္ႀကိမ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါမယ္’’ဟု ေဒါက္ တာသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ အေဝးသင္ တကၠ သိုလ္ စာေမးပြဲသုိ႔၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္ ဘဂၤါလီေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကိုးဦးရွိၿပီး ၎တို႔ကို စစ္ေတြတကၠသိုလ္တြင္ မတက္ေရာက္ေစဘဲ သီးျခားဌာနခြဲ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
 

More in News Section