“ဒီေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္က ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တကယ့္ တံခါးေပါက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံု၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈေပါင္းစံုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မေလွ်ာ့ဘဲ သြားေနတယ္”

UNFC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ႏိုင္ေအာင္မေငးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း

လက္ရိွ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ လက္ မွတ္မထုိးရေသးသည့္တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထပ္ မံပါဝင္လာေရးအတြက္ ညီၫြတ္ ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းလာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ UNFC အဖြဲ႕ဝင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA လက္မွတ္ထုိး ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံ ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(DPN)တို႔ သည္ တစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲခုနစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ထား သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္ DPN တို႔၏ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔(ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္)တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ရာ DPN ၏ဒုတိယအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ေအာင္မေငးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မီ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ DPN တို႔ုရဲ႕မနက္ျဖန္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘာေတြ အဓိကေဆြးေႏြးရမလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဟိုအပတ္က အဆိုျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္ကိစၥနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာ အားလံုး ေတာ့ အဆင္ေျပတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့အဆိုျပဳခ်က္ နံပါတ္(၅) တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥေတာ့ အေသးစိတ္ျပန္ေဆြးေႏြးရဦးမွာေပါ့။ ေနာက္ ေတာ့ PC(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ ရွင္)ဘက္ျခမ္းက အဆိုျပဳခ်က္ (၁) နဲ႔ (၂) ကို နည္းနည္းသံုးသပ္ ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္မယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကို ယူသြားၿပီး ေတာ့ UNFC ရဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္ကို တင္ျပတယ္။ အဲဒီတင္ ျပတာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ရလာၿပီ။ ဒီ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတုိင္းပဲ မနက္ ျဖန္ PC နဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါ ထပ္မံၿပီး ေျပာၾကမွာေပါ့။

ညႇိႏိႈင္းဖို႔ က်န္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြ က ဘာေတြလဲဆိုတာ သာမန္ ျပည္သူမ်ား နားလည္သိရွိႏိုင္ဖို႔ ထပ္ရွင္းျပေပးပါဦး။

ခုနက အဆုိျပဳခ်က္ နံပါတ္ (၅)က ေဆြးေႏြးမယ့္ ေခါင္းစဥ္ ေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ တပ္ေနရာခ် ထားေရးတုိ႔၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးနယ္ေျမတို႔ ဒီအဓိပၸာယ္သတ္ မွတ္ခ်က္ေတြေပါ့။ ေနာက္ JMC (ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ)နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ၾကမလဲ။ ဒါကို သေဘာတူညီခ်က္ယူရမယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ အဆိုျပဳခ်က္နံပါတ္(၁)မွာ အရင္က သေဘာတူထားတာကို နည္းနည္းျပန္သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကညာ တဲ့ကိစၥမွာ နည္းနည္းျပန္သံုးသပ္ မယ္။ နံပါတ္(၂)မွာဆိုရင္လည္း ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္ စုတည္ေထာင္တဲ့အခါက်ရင္ ဒီ အေျခခံေတြကို အဓိပၸာယ္သတ္ မွတ္ခ်က္တို႔၊ အေခၚအေဝၚတို႔ပါ ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ေျပလည္ မႈရရွိႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။

မနက္ျဖန္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ညႇိႏိႈင္းမႈ ေတြ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါသလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယံုၾကည္မႈ အျပည့္နဲ႔ပဲ။ ယံုလည္းယံုတယ္ ေလ။ သိပ္အခက္အခဲေတာ့မရွိ ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အ ျပန္အလွန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာထား ႀကီးမႈရယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲကို လိုခ်င္တဲ့ အာသီသျပည့္ ျပည့္ဝဝျပင္းျပင္းျပျပရွိရင္ ဒါအ လြယ္ေလးပါ။ ေနာက္ဆံုးႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္နဲ႔ပဲ သြားမယ္  ဆိုေတာ့ ဒါအမ်ားနဲ႔စုၿပီး ေဆြးေႏြး ရမယ့္ကိစၥဆိုေတာ့ ဒါကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ စိတ္သေဘာထားနဲ႔သြားတယ္ဆို ရင္အားလံုးေျပလည္ႏုိင္မယ္ထင္ ပါတယ္။

ဒါေတြအားလံုး ေျပလည္သြားရင္ UNFC အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ျဖစ္ သြားၿပီလို႔ေျပာလို႔ရလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီရွစ္ခ်က္ (UNFC က အစိုးရထံ အဆိုျပဳ ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္ရွစ္ခ်က္)က  NCA နဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ရမယ္။ ဒီရွစ္ခ်က္က NCA နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ခိုင္မာမႈရွိဖို႔ လိုတာေပါ့။ အဲဒီမွာ လည္း နည္းနည္းျပန္ေျပာရမွာ ေပါ့။ ဒီရွစ္ခ်က္ကို NCA စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္မလဲ၊ ျဖည့္စြက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲမွာ ဘယ္ လိုထည့္မလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵကို အစိုးရက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္ေလာက္ ခြင့္ျပဳေပးမလဲေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ခြင့္ျပဳေပးမယ္လို႔ လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘာလို႔ လဲဆိုရင္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က တတိယ အႀကိမ္ UPC(ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု)အတြက္လည္း အေရးႀကီးတယ္ ေလ။

အကယ္၍ NCA လက္မွတ္ထုိးဖို႔ သေဘာတူၿပီဆိုရင္ UNFC က ဘယ္ႏွဖြဲ႕ေလာက္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္မလဲ။

အခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ UNFC အေနနဲ႔ငါးဖြဲ႕ (NMSP, KNPP, ANC, LDU, SSPP)ေတာ့ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အနိမ့္ဆံုးေတာ့ ရတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အားလံုးကို UNFC ကို တင္မယ္။  UNFC ကေန UNFC လမ္းၫႊန္မႈ အတိုင္း ဘယ္ႏွဖြဲ႕လိုက္ပါမလဲ။ အခုေလာေလာဆယ္ ဒီသေဘာ ထားရပ္တည္ခ်က္က ငါးဖြဲ႕လံုးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ သေဘာထားရပ္တည္ ခ်က္ေပါ့။ ဒီငါးဖြဲ႕မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို အားလံုးျပန္တင္ျပမွာေပါ့။ ငါးဖြဲ႕ လံုးပါလာႏိုင္မလား၊ မပါလာႏိုင္ ဘူးလားဆိုတာ ဒီက သေဘာတူ ညီခ်က္ကို UNFC ေခါင္းေဆာင္ ေတြကို ျပန္တင္ျပရမယ္။ အစည္း အေဝးမွာ ဆံုးျဖတ္မယ္ေပါ့။ (ရွမ္း ျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) သည္ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းထားၿပီး NCA မထုိးဘဲ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမည္ဆိုေသာ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ ၏စုဖြဲ႕မႈတြင္ ပါဝင္ထားသည္။)

NCA ထုိးျဖစ္သြားၿပီဆုိရင္ ေရွ႕မွာ ဘယ္လိုအခက္အခဲစိန္ေခၚမႈေတြ ႀကံဳရႏုိင္ပါလဲ။

အခက္အခဲဆိုတာက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လို႔ ေျပာတဲ့ အခါက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရွစ္ ဖြဲ႕ (NCA လက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕)နဲ႔ပါ လာမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အပစ္ ရပ္စဲေရးလုပ္တဲ့အခါက်ရင္ ရွစ္ ဖြဲ႕နဲ႔ပါမယ္။ အဲဒီမွာ စုဖြဲ႕ၿပီးမွ ဘာ အခက္အခဲေတြရွိလဲ၊ အားနည္း ခ်က္ေတြ ဘာရွိလဲ၊ အဲဒီက်မွပိုၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာသိမယ္။ အခု မွန္း ဆၿပီး ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၿပီးခဲ့ တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ UPC(၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး) မွာ မပါခဲ့ဘူးေလ။ မပါခဲ့ေတာ့ အဲဒီမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာစရာေတာ့ ရွိတာေပါ့။ NCA ထိုးၿပီး ပါလာႏိုင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC (ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ) မွာေရာ မူေဘာင္ (ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမူေဘာင္) ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထပ္မံၿပီး အားျဖည့္ လိုက္မယ္။ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔အတူတူ သြားၾကမွာေပါ့။

ဒါဆို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာမွာ က်င္း ပမယ့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအ စည္းအေဝးမွာ UNFC ပါလာဖို႔ ဆိုတဲ့ အေျခအေနအေပၚ ဘယ္လိုေျပာၾကားလုိလဲ။

ဟုတ္တယ္။ ဒါကလည္း NCA ထုိးမွပဲ UPC(ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံု)မွာ ပါလို႔ရတာဆိုေတာ့ NCA ထုိးဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝး က ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္၊ အခု က ၈ ရက္ေန႔ဆိုေတာ့ ရက္နီးနီး ကပ္ကပ္တြန္းေနတာေပါ့။ တြန္း ေနတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က UPC မွာ ပါဖို႔ဆိုတဲ့ ဆႏၵတစ္ခုနဲ႔ တြန္းတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။

မနက္ျဖန္ေဆြးေႏြးပြဲက အၿပီးသတ္ညႇိႏိႈင္းႏုိင္မယ့္ အလားအလာရွိလား။

ၿပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ မွာေပါ့။ မၿပီးရင္ေတာ့ ဆက္သြား ရမွာေပါ့။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲက။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးက ဆက္သြားရမွာ။ ေဆြး ေႏြးပြဲကလည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ မွ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္တယ္ေလ။ တစ္ ဖက္တည္းနဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲမေရာက္ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးရင္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္မယ္။ မၿပီးရင္ ဆက္ၿပီး ဆက္ ၿပီးသြားရမယ္။ မသြားတဲ့လူက ေဆြးေႏြးပြဲကို မ်က္ကြယ္ျပဳတဲ့လူ လို႔ လူထုေတြက သေဘာထားမွာ ေပါ့။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဘာေတြ အႀကံျပဳလိုပါသလဲ။

 ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပိုၿပီး ေတာ့ အက်ိဳးရွိဖို႔ ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ ဖို႔ဆိုရင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြ လည္း ပါလာဖို႔လည္း အေရးႀကီး တယ္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြ ပါ ဝင္လာမွပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြက သူတို႔ရဲ႕အ သံေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားေတြ စံုစံုညီညီပါလာမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔မပါဘဲနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မျဖစ္ေသးဘူးလုိ႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာက အစိုးရနဲ႔ ဒီေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြလည္း အေသအခ်ာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ပါလာႏုိင္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္က ႀကိဳးစားသင့္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ UPC မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ တုိင္း ရင္းသားေတြရဲ႕တစ္စုတစ္စည္း တည္းအသံမဟုတ္ရင္ တခ်ိဳ႕တစ္ ဝက္ လစ္ဟာေနမွာ ေၾကာက္ တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ျဖစ္ခ်င္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလမ္းေၾကာင္းထဲ မွာ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးရဲ႕ အသံတစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ ေစခ်င္တယ္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ ကိုလည္း ပါဝင္လာေအာင္ နည္း မ်ိဳးစံုနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္သင့္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ (ေျမာက္ ပိုင္းလက္နက္ကိုင္စုဖြဲ႕မႈတြင္ UWSA, KIA, NDAA, SSPP,TNLA, AA, MNDAA တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္ သည္။

NCA လမ္းေၾကာင္းျပင္ပကေန ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ကိုေကာ ဘယ္ လိုတိုက္တြန္းခ်င္ပါလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားတာက ဒီလ ၁၀ ရက္ေန႔ေလာက္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကိုယ္စား လွယ္ေတြက ေျမာက္ပိုင္းသြား မယ္လို႔ သတင္းရထားတယ္။ ဒီက ေနစၿပီး ယံုၾကည္မႈကို ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာသီသျပင္းျပမယ္ဆိုရင္ တစ္ ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ေတာ့ ခိုင္ၿမဲတဲ့ယံု ၾကည္မႈေတြျဖစ္လာမယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈျဖစ္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ အစဥ္အစိုက္တံခါးဖြင့္ ထားဖို႔ သင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီတည္ ေဆာက္တဲ့အခါက်ရင္ တုိင္းရင္း သားေတြအားလံုးရဲ႕ အသံလို တယ္။ ဒါမွ ၿပီးျပည့္စံုမယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ေဆြး ေႏြးတဲ့အခါက်ရင္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ယံု ၾကည္မႈလည္း လိုအပ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေတြ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဘက္အျခမ္းကလည္း ဘယ္လိုလုပ္ကူညီေပးရမလဲ ေျပာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဝိုင္းကူညီ ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ အားလံုးပါဝင္ဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိ ကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ဖို႔ သူတို႔လည္း ပါဝင္ဖို႔ သင့္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ တယ္။

လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့ ရခိုင္ေဒ သအေျခအေနကေကာ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ႀကံဳရ တဲ့ အခက္အခဲတစ္ခုလို႔ မွတ္ယူပါ သလား။ ဒီအေပၚမွာေကာ ဘာ ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ျဖစ္စဥ္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေလ်ာ့ သြားေစတဲ့ ပံုစံျဖစ္သြားတယ္။ အ ရင္က ႏုိင္ငံတကာရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈ က တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အားရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပႆ နာျဖစ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္အေပၚ သေဘာထားက တစ္မ်ိဳးအာ႐ံု စူးစိုက္မႈ နည္းနည္းေလ်ာ့သြား တယ္။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ လူထုရဲ႕ ထိတ္လန္႔မႈ၊ အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕အစည္းပံုစံျဖစ္လာတဲ့ အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျဖစ္စဥ္လည္း အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္တယ္ ေလ။ တကယ္လိမ္လိမ္မာမာ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ ကိုင္တြယ္သင့္တယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အျမင္လည္း ေကာင္းရေအာင္၊ အစိုးရရဲ႕ အျမင္လည္း ေကာင္းရေအာင္ ႏွစ္ဖက္လံုး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသင့္ တယ္လို႔ ျမင္တယ္။

ေနာက္ဆံုးေမးလိုတာက အစိုးရ နဲ႔ UNFC တို႔ တစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့တာေပါ့။ အခု NCA မွာ  လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္မယ့္ အေျခ အေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုကို ဘယ္လို သတင္းစကားပါးလိုပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အစဥ္ တစိုက္ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ပါဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္တယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ ျဖစ္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္က ဖက္ဒ ရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တကယ့္ တံခါးေပါက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္တယ္ လို႔ မွတ္ယူတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံု၊ခ်ဥ္းကပ္မႈေပါင္းစံုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မေလွ်ာ့ဘဲ သြား ေနတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အားမေလွ်ာ့ဘဲ ဆက္ လက္သြားေနမယ္။

ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားလိုတာရွိရင္ ေျပာပါဦး။

အမ်ားျပည္သူ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုက ေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ တဲ့အခါက်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္း ရင္းသားေတြရဲ႕အသံကလည္း အ ေရးႀကီးပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တန္းတူမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈကလည္း အေရး ႀကီးပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ေနာက္ ဒီစားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ေကာင္းေအာင္ ေျမျပင္အေျခအ ေနမွာလည္း ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိရမယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းလည္း ေျပာခ်င္ ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။