မုန္တုိင္းငယ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံကမ္းေျခသို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေန

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ မုန္တုိင္းငယ္သည္ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ဘက္မွ ျဖတ္သန္းကာ ကပၸလီပင္လယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံကမ္းေျခကို ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ ေန႔လယ္တြင္ မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ထုိင္း ပင္လယ္ေကြ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာကာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ကပၸလီပင္ လယ္အတြင္း ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

မုန္တုိင္းငယ္၏ အရွိန္ေၾကာင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ ေနာင္ႏွစ္ရက္ခန္႔အတြင္း ေနရာကြက္၍ မိုးရြာႏုိင္ကာ မိုး သက္ေလျပင္းအႏၲရာယ္ သတိျပဳရန္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထားသည္။ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္၌ လိႈင္းအျမင့္ ၆ ေပမွ ၈ ေပ ခန္႔ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးထား သည္။

More in News Section