အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေလထုအရည္အေသြး ဆိုးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းေန

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေလထု အရည္အေသြးမွာ အႏၱရာယ္ ရွိေလာက္သည့္ အေျခအေနထိ ဆိုးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ မနက္ပိုင္းကတည္းက ေဒလီတြင္ ေလထု အမႈန္အမႊားမ်ားႏွင့္ စိုထိုင္းမႈ ေပါင္းစပ္ရာမွ ျမဴထုႀကီး ထူထူထပ္ထပ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေလသန္႔စင္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ားမွာ အလြန္အမင္း က်ဆင္းသြားၿပီး ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ျမင္ကြင္း မရွင္းလင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ႀကံဳေနရေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ဆိုသည္။

ကားလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ျမင္ရေသာ အေနအထားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သလို ရထားပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထိခုိက္ခဲ့သည္။ ျမဴထူလြန္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ေဒလီ ေလဆိပ္တြင္လည္း ေလယာဉ္ခရီးစဉ္ ၂၀ ထက္မနည္း ဆိုင္းငံ့ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒလီ၏ အစိတ္အပိုင္း အမ်ားအျပားတြင္ ျမဴထူသည့္ အေျခအေန ဆိုးဆိုးရြားရြား ႀကံဳေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ခံမ်ား အေနျဖင့္ အေရးတႀကီး ကိစၥမရွိလွ်င္ ျပင္ပသို႔ မထြက္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆာ္ဩ သတိေပးထားသည္။ ေဒလီတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ က ေလထုသန္႔စင္မႈ စိုးရိမ္အဆင့္ထိ တစ္ႀကိမ္ ေရာက္ရွိဖူးေသာ္လည္း ယခုေလာက္ အေျခအေန မဆိုးခဲ့ေခ်။

ယခုလို အေျခအေနသည္ အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္ ၄၈ နာရီမွ် ၾကာျမင့္ဖြယ္ ရွိေနၿပီး ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ထားရန္ႏွင့္ ယာဉ္အသံုးျပဳမႈကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ရန္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေဒလီ၏ ေလထု သန္႔စင္မႈသည္ စိုးရိမ္အဆင့္ေလာက္ အေျခအေန မဆိုးေသာ္လည္း ညံ့ဖ်င္းသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ ေၾကာင့္ၾကပူပန္မႈႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Ref: Times of India