ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတိေပး ေခါင္းေလာင္းသံ

ပညာသင္ယူေနေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ လွာကာအေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အထက္တန္းျပဆရာမသုံးဦးကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အလယ္တန္းျပရာထူးသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ဒသမတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ေထာက္ကူစာအုပ္မ်ား ျပင္ပမွ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟူသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး၍အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဆရာမမ်ားသည္ သင္ေထာက္ကူစာအုပ္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းမွန္ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်သည့္ အေၾကာင္းရင္းက ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးေလွ်ာ့ခ် အျပစ္ေပးခံရေလာက္သည္အထိ ထုိက္တန္မႈရွိ၊ မရွိဆုိသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားအားလုံးကို ျပ႒ာန္းပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ား ႏွစ္စဥ္အခမဲ့ ပံ့ပိုးေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေက်ာ္မွသာ လွာကာေက်ာင္းသို႔ ပုံႏွိပ္စာ အုပ္မ်ား ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု အေရးယူခံရေသာ အထက (လွာကာ)မွ ဆရာမေဒၚသန္းသန္းေဌးက ဆုိသည္။

ဒသမတန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ရာေက်ာ္ကိုစာသင္ခန္း ေလးခန္းခဲြ၍ သင္ၾကားရန္စီ စဥ္ထားေသာ အထက(လွာကာ)တြင္ ယခင္ႏွစ္က ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားထံမွ အလွဴခံထား ေသာ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ေျခာက္ဆယ္ ခန္႔သာ ရွိသည္။ တစ္ခန္းႏွင့္တစ္ ခန္း စာသင္ခ်ိန္အကူးတြင္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ေျခာက္ဆယ္ကို သယ္ယူသင္ၾကားေပးေနရျခင္းေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရး သင္တန္းတက္စဥ္က ဆရာႀကီး တစ္ဦးပုိ႔ခ်ခဲ့ေသာ သင္ေထာက္ ကူစာအုပ္ကို ကိုယ္ပုိင္ေငြျဖင့္ မိတၱဴကူးကာ ပုံႏွိပ္စာအုပ္အစား အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းစာအုပ္မ်ား ကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ကိုယ္ပုိင္ လုိခ်င္သည္ဟု ေတာင္းဆုိေသာ ေၾကာင့္ တစ္အုပ္လွ်င္တစ္ေထာင္က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒၚသန္းသန္းေဌးက ဆုိသည္။

‘‘ေစတနာနဲ႔ လုပ္လုိက္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္လုိ႔ ကၽြန္မတို႔ကို ေခၚစစ္တဲ့အခ်ိန္ထိေတာင္ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူးလို႔ ထင္ခဲ့တာ’’ဟု ပညာေရး၀န္ထမ္းလုပ္သက္ ႏွစ္ ၃၀ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းေဌးက ဆုိသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဌာနဆုိင္ရာ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈအရ အဆုိပါ ဆရာမသုံးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလယ္တန္းျပအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးသည္ လွာကာ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္း၌ပင္ အလယ္တန္းျပ အျဖစ္ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ခံရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာ၊ ဆရာမ မလုံေလာက္ေသာ လွာကာေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေရးမထိခိုက္ေစရန္ ယခု ပညာသင္ႏွစ္မကုန္မီအထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ ခဲြေရးေကာ္မတီ၏ စက္တင္ဘာအတြင္း က်င္းပေသာအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ပညာေရး၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကို ဌာနဆုိင္ရာ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္သည့္ျဖစ္စဥ္ သုံးခုသည္ ပညာ ေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား ႐ုိက္ခတ္မႈႀကီးမားၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ပညာေရးအပါအ၀င္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ယိုယြင္းလ်က္ရွိေသာ ယႏၲရားမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္(၀န္ထမ္း)မ်ားကို ျပင္ဆင္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား ထိေရာက္စြာျပဳလုပ္လာျခင္းကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း တစ္ဖက္၌လည္း အထက္ေအာက္မည္သူ႔ကိုမဆုိ တစ္ေျပးညီမွ်တစြာ အျပစ္ေပးရန္လုိေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

လွာကာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ အထက္တန္းျပဆရာမသုံးဦးကုိ အေရးယူသည့္အျပင္ အဆုိပါေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးကိုလည္း ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ေရးသီတင္းပတ္တြင္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဗလာစာအုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူစာအုပ္မ်ားကို ျပင္ပမွ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ တြင္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးစာရင္းကိုင္က က်ပ္သိန္းသုံးရာကုိ လိမ္လည္ထုတ္ယူ၍ တိမ္းေရွာင္သြားျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးကို တစ္ဆင့္နိမ့္ ရာထူးသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ကာနယ္ေျပာင္း ေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။ စာရင္းကိုင္ကုိယ္စား ၎တို႔ႏွစ္ဦးက အဆုိပါ က်ပ္သိန္းသုံးရာကို ေလ်ာ္ေပးရန္လည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ ေဂါခ႐ိုင္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ပညာ ေရးမွဴးကိုမူ ေငြေၾကးသုံးစဲြမႈကြာဟၿပီး ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း မတင္ျပ ႏုိင္ျခင္း၊ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ႐ိုင္းပ်စြာျပဳမူေျပာဆုိ ဆက္ဆံျခင္း၊ စိစစ္ကြပ္ကဲအုပ္ ခ်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ရာထူးမွထုတ္ ပယ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီက အ ေျခခံပညာ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကို ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းစသည့္ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေငြေၾကးေကာက္ခံသုံးစဲြမႈ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဟု တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိထားသည့္ တကၠသိုလ္အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးကိုမူ လစာ ႏႈန္းတူရာထူးျဖင့္ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္းမ်ဳိးသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

‘‘အေျခခံဘက္ကျဖစ္ျဖစ္၊ အဆင့္ျမင့္ဘက္ကျဖစ္ျဖစ္ ျပစ္မႈ တစ္ခုခုလုပ္ရင္၊ အလဲြသုံးစားလုပ္တာမ်ဳိးျဖစ္ရင္ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ အေရးယူရမွာပဲ။ အေရွ႕မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ဆရာတို႔သိထားတဲ့ ကိစၥေတြအရ တခ်ဳိ႕ကအဆင့္ျမင့္ ဘက္မွာ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈက သိသိသာသာ သက္ညႇာမႈေတြ ေတြ႕ရတယ္။ နစ္နစ္နာနာႀကီး အေရးယူေစခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒအရွိအတုိင္းေတာ့ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အေျခခံဆုိရင္ လိုအပ္တာထက္ ျပစ္မႈနဲ႔  ျပစ္ဒဏ္မမွ်ဘဲ ပုိၿပိီးေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြ ႀကံဳေနရေပမယ့္ အဆင့္ျမင့္ဘက္က အရာရွိႀကီးေတြ ျဖစ္လုိက္တုိင္း ေက်ာင္းေျပာင္း၊ ဌာနေျပာင္း ေလာက္နဲ႔ပဲ ၿပီးၿပီးသြားတယ္။ အဲ ဒါေတြက မမွ်တဘူးလို႔ ဆရာ၊ ဆရာမအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေျပာေနတာေတြ၊ ၾကားေနရတယ္’’ ဟု ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္မွ ကထိက ေဒါက္တာေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္ေျပာ ၾကားသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တုိင္ၾကားလာေသာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအနက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိုသာ ယခုကဲ့သိ႔ုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးအေရးယူရန္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားစြာ က်န္ေနေသးသည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန၊ ေခတၱၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ စုိးက ဆုိသည္။

‘‘အခု အစိုးရသက္တမ္းအ တြင္း အေရးယူမႈေတြ ခပ္စိပ္စိပ္ ေတြ႕လာရတယ္ဆိုတာက ေလာေလာဆယ္လုပ္ေနတဲ့ အေနအထားေလးေတြကတာ့ အေရြ႕တစ္ခုေရြ႕ဖုိ႔ ႀကံတာေပါ့ေလ။ ဆရာတို႔ ပညာေရးက အမ်ားႀကီးအေျပာခံ ခဲ့ရတာေတြ ရွိတယ္။ အေၾကာင္း အရာမ်ားစြာနဲ႔ကို အေျပာခံခဲ့ရတာ။ ဒါက ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးအေျခခံတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္စိုး က ေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားတြင္ ေတြ႕ႀကံဳ ရေသာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈမ်ား၊ အလဲြသုံးစားျပဳမႈမ်ား၊ အမိန္႔ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ တာ၀န္မေက်ပြန္ျခင္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကား ခ်က္မ်ား ေန႔စဥ္အမႈ ငါးခုထက္မနည္း ရွိေနသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ႐ုံး၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားသို႔ ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း တုိင္ၾကားလာသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ဖဲြ႕ကာ ေရွးဦးစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ဌာနဆုိင္ရာစုံ စမ္းစစ္ေဆးမႈဟူ၍ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ျဖင့္ စစ္ေဆးသည္။ စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ကာ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီက အေရးယူရန္ဆုံးျဖတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ဌာနဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ဌာန ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္စုိးက ဆုိသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ဌာနဆုိင္ရာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမတုိင္း မသိရွိထားျခင္းကလည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေစတနာလြန္ကဲကာ သတ္မွတ္ဥပေဒမူ၀ါဒမ်ားကို  ေက်ာ္ လြန္ေဆာင္ရြက္မိျခင္းမ်ဳိးက ဥပေဒကို မထင္မွတ္ဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ခက္တာက ဒီျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ေတြက ေက်ာင္းေတြမွာ ေပးမထားဘူး။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြက အစည္းအေ၀းေတြကေန သိေပမယ့္ တခ်ဳိ႕က ကိုယ့္ေက်ာင္းမွာ ျပန္ ေျပာျပတာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကက် ေတာ့ မေျပာျဖစ္ေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက မသိၾကဘူး။ ကိုယ္တုိင္ရွာဖတ္သူမွပဲသိတာ’’ဟုအလက (၂)မိတၳီလာမွ အလယ္တန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ အျပစ္ေပးအေရး ယူျခင္းကို ႀကိဳဆုိေသာ္လည္း အျပစ္ေပးအေရးယူသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပင္းထန္ေနသည္ဟု ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေငြကိုင္စာေရး ေငြလိမ္လည္မႈေၾကာင့္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ပညာ ေရးမွဴးႏွင့္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာ ေရးမွဴးတုိ႔ကုိ ကိုယ္စားေငြေပး ေလ်ာ္ေစသည့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အေရးယူမႈကို ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္ ငါန္းဇြန္ေဒသခံ ၅၀၀ ေက်ာ္က ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုရသည္အထိ ရွိလာခဲ့သည္။

‘‘အေရးယူမႈေတြ ရွိလာရင္ အဂတိမႈေတြလည္း နည္းလာမယ္။ အလဲြသုံးစားမႈေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူးဆုိတာ ျဖစ္လာႏုိင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ေတြ႕ေနရတဲ့ အေရးယူလုိက္တဲ့ကိစၥေတြက အျပစ္အႀကီးႀကီးေတြ မဟုတ္ဘူး။ အျပစ္ေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္လုပ္လုိက္တဲ့အမႈ နဲ႔ ေပးတဲ့ျပစ္မႈက မတန္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာ -စာအုပ္ေရာင္းလို႔ ေပးတဲ့အျပစ္မ်ဳိးေပါ့။ အဲဒီထက္ႀကီးတဲ့ အလဲြသုံးစားမႈေတြက သိပ္မထြက္လာဘူး’’ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး က၀ၿမိဳ႕နယ္ အထကခဲြ (ေအးမြန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ဆုိသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေအာက္တုိဘာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အမႈျဖစ္စဥ္သုံးခုတြင္ အျပစ္ေပးအေရးယူခံခဲ့ရေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ ၀န္ထမ္း မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔က်ဴးလြန္ ေသာ ျပစ္မႈမ်ားသည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္သက္အရ ျပစ္ ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားေပးႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

‘‘အေရးယူမႈေတြက အခုမွ ေသခ်ာစကိုင္တဲ့ အေနအထားမွာ အရင္ကျပစ္ခ်က္မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ လုပ္သက္မ်ားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးတာမ်ဳိး လုပ္ေပးသင့္တယ္။ ႀကီးတဲ့အမႈငယ္ေအာင္၊ ငယ္တဲ့အမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ေပါ့’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ျခင္းခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ရာထူးတစ္ခုရရန္ ရင္းႏွီးခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ား ဆုံး႐ႈံးရသကဲ့သို႔ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရသည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပင္စင္ေၾကးပင္ ခံစားခြင့္မရေတာ့ေပ။

‘‘အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ မေျပာနဲ႔၊ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ေတာင္ မလြယ္ဘူး။ ၀င္ခြင့္ေတြအလီလီေျဖ၊ သင္တန္းေတြတက္ၿပီးမွ ဒီလုိေနရာေရာက္တာ။ စိတ္ေစတနာ အရင္းခံမရွိ ရင္လည္း ဒီေလာက္ထိ မျဖစ္ဘူး ေပါ့ေနာ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ပင္စင္ ရခါနီးမွ ဒီလုိထုတ္ပစ္၊ ထုတ္ပယ္ဆုိေတာ့ ပင္စင္ေလးေတာင္ ခံစားခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ ထုတ္ပစ္၊ ထုတ္ပယ္ကေတာ့ မလုပ္သင့္တဲ့အေရးယူမႈလုိ႔ ထင္ပါတယ္’’ဟု ကရင္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေငြစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒအခန္း(၂၀)တြင္ ဌာနဆုိင္ရာအေရးယူမႈ၌ ၀န္ထမ္းဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ အမိန္႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း မေက်နပ္ပါက အယူခံ တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ဌာနဆုိင္ရာ အေရးယူမႈ ဘယ္အမႈမဆို အယူခံေတာ့၀င္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုျဖစ္သြားတာေတြက အယူခံကိုမရွိဘဲ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာေတြ ျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ဌာနဆုိင္ရာက အျပစ္ေပးရာတြင္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား မျပင္းထန္ဘဲ မွ်တေစေရး ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အႀကံျပဳစာတမ္း တစ္ေစာင္ေရးဆဲြကာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပရန္ စီစဥ္ေနသည္။

‘‘အျပစ္ရွိလို႔ အျပစ္ေပးတာကို လက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္တဲ့အျပစ္နဲ႔ ေပးတဲ့ျပစ္ဒဏ္ထုိက္တန္ဖို႔ လိုတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ဆုိသည္။