စည္ပင္နယ္နိမိတ္တြင္ မပါသျဖင့္ ေဂၚရင္ဂ်ီကြၽန္းကို ခရီးသြားေဒသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိဟုဆို

ေရလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနေသာ ေဂၚရင္ဂ်ီကြၽန္းေဒသခံ လုပ္သားမ်ား ဓာတ္ပံု − ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္

ေဂၚရင္ဂ်ီကြၽန္းသည္ င႐ုတ္ ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၏စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ပါဝင္ျခင္းမရွိ သျဖင့္ ခရီးသြားေဒသအျဖစ္ တရားဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ပုသိမ္) ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္းက ေျပာသည္။ 


၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း အပ်ိဳစင္ ကမ္းေျခဟု ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား လာသည့္ ေဂၚရင္ဂ်ီကမ္းေျခတြင္ ဟိုတယ္အမည္ခံ၍ ဘန္ဂလိုႏွင့္ တည္းခိုခန္း ၁၀ ခုႏွင့္ အထက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း စည္ပင္ သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ပါဝင္ ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ခက္ခဲေနသည္။ 

‘‘ဘယ္လိုေဘာင္ဝင္ေအာင္ လုပ္မလဲလို႔ စဥ္းစားရင္းနဲ႔ ဝန္ႀကီး ဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေနတဲ့ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီး သြားလုပ္ငန္းကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရင္ သင့္ေတာ္ မယ္ဆိုၿပီး အႀကံျပဳခ်က္တင္ထား တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

ေဂၚရင္ဂ်ီကြၽန္းေဒသႏွင့္ပတ္ သက္၍ တရားဝင္ကြပ္ကဲေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမရွိသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈအေရအတြက္ကို သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ 

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဂၚရင္ဂ်ီ ကြၽန္းကို ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းအျဖစ္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း၊ တိုင္းအစိုး ရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္အခါ ဟို တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ ထပ္မံတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္လင္းထြန္းက ေျပာသည္။ 

င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၏စည္ ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ပါ ဝင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ေဂၚရင္ဂ်ီ ေဒသကို ထြန္းေျမ(ပင္လယ္ျပင္အ တြင္း ေသာင္ထြန္းေပၚေပါက္လာ သည့္ေျမ)ဟု ေဒသခံမ်ားက ေခၚ ဆိုၾကသည္။ 

တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဂၚရင္ဂ်ီေဒသကို ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအျဖစ္ တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ေဂၚရင္ဂ်ီကြၽန္းေပၚတြင္ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာ ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားသူမ်ားရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုေသာ္လည္း ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းဦးေဇာ္လင္းထြန္း က ေျပာသည္။