ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဝက္ဝံအရွင္ သည္းေျခထုတ္ယူသည့္ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းေန

ေဆးဖက္ဝင္သည္ဆိုသည့္ အယူ အဆမ်ားေၾကာင့္ ဝက္ဝံအရွင္မ်ား ကို ေလွာင္ခ်ိဳင့္အတြင္း ေမြးျမဴ၍ သည္းေျခထုတ္ယူသည့္ ေစ်းကြက္ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ထြန္းေန ေၾကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအ သင္း (BANCA) ပ႐ိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ ကိုတင္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။ဝက္ဝံသည္းေျခႏွင့္ေျခဖဝါး လက္ဖဝါးမ်ားသည္ ေဆးဖက္ဝင္ သည္ဆိုသည့္ အယူအဆမ်ား ေၾကာင့္ ဝက္ဝံမ်ားကို သတ္ျဖတ္ ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း ၁၉၇၀ ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ဝက္ဝံအရွင္ကို ေလွာင္အိမ္တြင္း ထည့္သြင္းေမြးျမဴၿပီး အရွင္လတ္လတ္သည္းေျခပံုမွန္ထုတ္သည့္ နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 


ထုိသို႔ အရွင္လတ္လတ္သည္းေျခထုတ္ယူေနျခင္းကို ကမၻာႏွင့္ အဝန္း ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရပ္တန္႔ေစရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လာျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း သည္းေျခရည္ထုတ္ယူသည့္တရားမဝင္ ဝက္ဝံေမြးျမဴၿခံမ်ားကို အေရးယူပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္္မာနယ္စပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည္။ 

ယခုအခါ ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အရွင္လတ္လတ္ ဝက္ဝံသည္းေျခ ထုတ္ယူသည့္ လုပ္ငန္း (Bear Farm)ကို ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ပန္ဆန္းႏွင့္ မိုင္းလားတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ကိုတင္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။ 

‘‘ဝက္ဝံကို ေလွာင္ခ်ိဳင့္ေသး ေသးေလးမွာထားတယ္။ နံ႐ိုးက ေန ေဖာက္ၿပီး သည္းေျခကို ေန႔စဥ္ ထုတ္ယူတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ယူေတာ့ လူေတြမွာေတာင္ သည္းေျခပ်က္တယ္ဆိုတာ ရွိ တယ္။ သူတို႔လည္း သည္းေျခပ်က္ မွာပဲ။ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးၿပီး ေသဆံုးတာ ပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသ တာေတြ ျဖစ္လာတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ဝက္ဝံမ်ိဳးစိတ္ရွစ္မ်ိဳးရွိ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Sun Bear (ျမန္မာအေခၚ-ေခြးဝံ) ႏွင့္ Moon Bear (ျမင္းဝံ)ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးက်က္စားၿပီး တိက်သည့္ ေကာင္ေရစာရင္းကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ 

‘‘တိက်တဲ့ ဝက္ဝံေကာင္ေရ မခန္႔မွန္းႏိုင္ခင္မွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သစ္္ေတာေတြျပဳန္းတီးမႈနဲ႔အတူ ေကာင္ေရက်ဆင္းလာတာကို သတိထားမိေနပါတယ္’’ဟု သား ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(WCS)မွ Landscape Coordinator For Nothern Forest Complex (Kachin) ဦးလွႏိုင္က ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ အရွင္လတ္လတ္ သည္းေျခထုတ္ယူမႈမ်ားအျပင္ စီးပြားျဖစ္ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ ေျခလက္အဂၤါမ်ား ျဖတ္ေတာက္၍ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခံရျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္အျဖစ္ ေမြးျမဴေနျခင္းတို႔လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

ဝက္ဝံမ်ိဳးစိတ္ႏွစ္ခုစလံုးကို ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီး (IUCN) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ မ်ိဳးသုဥ္း အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ အဆင့္လိုက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသည္။ 

Top News