အစိုးရက ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း လက္ခံေတြ႕ဆံုပါကမည္သည့္ကိစၥမဆို ညႇိႏိႈင္းႏုိင္ေၾကာင္း TNLA ေျပာၾကား

အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕ကို တစ္ ၿပိဳင္တည္း လက္ခံေတြ႕ဆံုမည္ဆို ပါက လက္ရွိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ (NCA)အရ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေရးအပါအဝင္ မည္သည့္ ကိစၥမဆို ညႇိႏိႈင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕၌ ပါဝင္သည့္ တအာင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တာ့ ဘုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။


‘ဝ’အဖြဲ႕ (UWSA)၊ မုိင္းလား အဖြဲ႕ (NDAA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ တအာင္းအဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔ အဖြဲ႕ (MNDAA)ႏွင့္ ရခုိင္အဖြဲ႕ (AA) ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ဆိုကာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ယင္းေကာ္မတီကိုအစိုးရ က လက္ခံေတြ႕ဆံုျခင္းမရွိေသး ေပ။

လက္ရွိ NCA အရ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ေရး ညႇိႏိႈင္းရန္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ့ဘုန္းေက်ာ္ကို ေမးျမန္းရာ ၎က ‘‘အဲဒါက ျမန္မာအစိုးရဘက္က ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ေကာ္မတီကို ေတြ႕ဆံုမႈအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မတီကို ေတြ႕မယ္ဆုိရင္ ကိစၥရပ္တုိင္းကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ ဖက္အေလွ်ာ့အတင္းေတြလုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးရမယ့္ သေဘာရွိပါ တယ္။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာ အစိုးရဘက္က FPNCC ကို လက္ခံေတြ႕ဆံုဖို႔ ပထမဆံုးအေရးႀကီး တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္’’ဟု ေျပာ သည္။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕၌ ပါဝင္သည့္ ‘ဝ’ႏွင့္ မုိင္းလားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းခရီးစဥ္တြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၂၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ထား သည္။

‘ဝ’ ႏွင့္ မုိင္းလားေဒသသို႔ လာေရာက္မည့္ အစိုးရကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုရန္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးက အတည္ျပဳႏိုင္ ေသးျခင္းမရွိေပ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအဝင္ႏုိင္ငံေရးကိစၥေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ ေတြ႕ဆံုျခင္းမျပဳရန္ ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္အ ေျချပဳ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ အမ်ားစုပါဝင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး တ႐ုတ္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္က ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေပးေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေပ။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စား လွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တုိ႔ႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ၿပီး ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျမာက္ ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕အေရးကိုလည္း ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎သည္ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးထားသည္။

More in Politics Section