ဆုံးျဖတ္ခ်က္မမွားဖို႔ အေပါင္းအသင္းမွန္ပါေစ

ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ အမ်ားစုရဲ႕ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ထိလြယ္ရွလြယ္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ေတြမ်ား ပါတယ္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က လြဲရင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုဟာ လံုးလည္ခ်ာလည္လိုက္ေနဆဲလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစႀကႍလမ္း ေပၚ အကူးအေျပာင္းလုပ္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ပိုလို႔ေတာင္ခက္ခဲ က်ပ္တည္းေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခက္အခဲေတြ၊ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ စိန္ေခၚခ်က္ေတြ မ်ားေလေလ၊ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့စပ္ကူးမပ္ကူးကို ဦးစီးဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အစုအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ဖို႔အေရး ႀကီးေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။

 အတိတ္ကေျခရာေတြကို ျပန္ေကာက္ၾကည့္မိပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ သုခမိန္ေတြ၊ လူႀကီးသူမေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့သူေတြနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သံုးဆယ္နီးနီးေလာက္တုန္းက အေတာ္နီးနီးကပ္ကပ္ ေနခဲ့ရဖူးတယ္။ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ေနလာခဲ့ရေတာ့ သူတို႔ေျပာတဲ့၊ သူတို႔ေဆြးေႏြးတဲ့ စကားေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ သေဘာထားေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕နားထဲ မွာ စြဲၿမဲက်န္ေနရစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြအ မ်ားစုက ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြကို တကယ္ခ်စ္တဲ့သူေတြ၊ တကယ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစခ်င္တဲ့ သူေတြဆိုတာ စကားဦးသန္းထားခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြထဲက တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္၊ မိသားစုပစ္ကာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္အာခံခဲ့တဲ့အ တြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖမ္းခံရ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေထာင္ခ်ခံရတဲ့ သူေတြပါ။ အခုအခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္ ခ်က္ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးတဲ့ အခ်ိန္က်မွ အဲဒီႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာေတြျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနတာကို ဆင္ျခင္ သတိျပဳမိလိုက္ပါတယ္။

လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းနဲ႔လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့၊ နာယူမွတ္သားခဲ့ ဖူးတဲ့ ေဆြးေႏြးဆံုးမ စကားေလးကို မွ်ေ၀လိုပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးစကားကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပါ။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွားရင္၊ လြဲရင္ အဲဒီဒဏ္ကို သူ႔ရဲ႕ရဲေဘာ္ေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ တင္မကဘူး၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ လံုးပါခံရတတ္တယ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးျပခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားၿပီဆိုတာနဲ႔ အကုန္ဆက္တိုက္ ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရႏိုင္တယ္ဆို တာ အနီးဆံုး ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ႏိုင္ ငံေရး သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြကို ၾကည့္ရင္ေတာင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားလို႔ မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲမွတ္ထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ဆို တဲ့ သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားစစ္ စစ္ေတြျဖစ္ဖို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တည္ေဆာက္သင့္တယ္လို႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တာကို အမွတ္ရမိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေကာင္းေတြနဲ႔မွ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲဆို တာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ႏိုင္တာပါ။ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး သားေၾကာျဖတ္ခံခဲ့ရ ေတာ့ မ်ဳိးဆက္ေတြျပတ္ေတာက္၊ ႏိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္ေတြရွားဆိုတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ခါးစည္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ့ အကန္႔အသတ္ေတြ၊ အတားအဆီးေတြ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္ေတြဟာ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ ေျခလွမ္းျပင္လာခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အားေကာင္း ေမာင္းသန္လာဖို႔ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ၀ိုင္းကူႏိုင္ရင္ ပိုလို႔ေတာင္ ေကာင္းမယ္လို႔ထင္မိပါတယ္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မမွားဖို႔ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ျပန္ေကာက္ရရင္ အေပါင္းအသင္း မမွားဖို႔က အေတာ့္ကို အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အေပါင္းအသင္းမွားရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားမယ္။ သူမ်ားျပႆနာက ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္လာမယ္။ အက်ပ္အတည္း၊ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ပိုပို႐ႈပ္ေထြးလာတတ္၊ ခက္ခဲလာတတ္တယ္ဆိုတာ ဦးေႏွာက္ႀကီး ႀကီးနဲ႔ သတိႀကီးႀကီးထားဖို႔ လိုမယ္ထင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာေတာ့ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ မဟာမိတ္ဆိုတာ အေပါင္းအသင္းကို ရည္ၫႊန္းတာ ပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘယ္သူဟာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္လဲ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လဲ၊ အေပါင္းအသင္းလဲဆို တာ ကြဲကြဲျပားျပားသိႏိုင္ဖို႔က အေတာ့္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေမာဟဖံုးကာ အသိမွားရင္ အေပါင္းအသင္းမွားဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေတာ့္ကို လြယ္ကူလြန္းလွပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးမွာ မိတ္ေဆြကို မိတ္ေဆြမွန္းမသိရင္ အေပါင္းအသင္း မွားဖို႔ အလားအလာမ်ားေနၿပီလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ အားလံုးဟာ မိတ္ေဆြပဲဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မိတ္ေဆြမဖြဲ႕သင့္တဲ့သူေတြ၊ အေပါင္းအသင္းမလုပ္သင့္တဲ့ သူေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးတင္မက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ မိတ္ရင္းေဆြရင္းေတြ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ကို ေက်ာခိုင္းတာ၊ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳတာ၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႕သင့္တဲ့သူေတြကို မိတ္ေဆြမဖြဲ႕တာဟာ အင္မတန္အက်ည္းတန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ မိုးထဲေရထဲမွာ ဒုကၡဆင္းရဲေတြကို  ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္း ရင္ဘတ္ခ်င္း တစ္ထပ္တည္းက်၊ ေက်ာခ်င္းကပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြကို အသိအမွတ္မျပဳ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေရာက္မႈတိုင္းမွာ ယင္းနဲ႔ပမာဏတူညီၿပီး၊ လားရာဘက္ဆန္႔က်င္တဲ့ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုတာ ျငင္းမရတဲ့အမွန္တရားပါ။ အဲဒီအမွန္တရားဟာ ႏိုင္ငံေရးအေပၚမွာလည္း  သက္ေရာက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါ တယ္။

ဘယ္အလုပ္လုပ္လုပ္ အေပါင္းအသင္းမမွားဖို႔က အေတာ့္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာေတာ့ ပိုလို႔ေတာင္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ အထူးေျပာစရာလို မယ္ မထင္ပါဘူး။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအေနနဲ႔ အေပါင္းအသင္းမမွားဖို႔ အသက္တမွ် အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္း ေဆာ္ၾသလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မိတ္ေဆြစစ္ေတြ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စစ္ေတြကိုအနီးအနားမွာေခၚထားႏိုင္ဖို႔၊ အေပါင္းအသင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႔၊ သူတို႔ရဲ႕အသံေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕အႀကံဉာဏ္ေတြကို နားစြင့္ႏိုင္ဖို႔ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေဖာ္ေဆာင္သင့္တယ္ လို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ က်ားေသကို အသက္သြင္းမိတာမ်ဳိး ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္သြား ႏိုင္တာကို ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။

အကယ္စင္စစ္ လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကဆိုတာ ပရိယာယ္ေတြ၊မာယာေတြက မ်ားလြန္းလွပါ တယ္။ အဲဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုတာကလည္း ပရိယာယ္ေတြ၊မာယာေတြနဲ႔ မြန္းက်ပ္ေနေလ့ရွိတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ ဆိုလုိတာက မိတ္ေဆြတု၊ မိတ္ေဆြေယာင္ေတြကို မိတ္စစ္ေဆြစစ္လို႔ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ဖို႔ လြယ္သလို အယံုသြင္းဖို႔လည္း မခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနေတြရွိေနတာကို သတိကပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အေပါင္းအသင္းမွားရာကေန ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မွား႐ုံတင္မကဘဲ ပူးသတ္ခံရမယ္ဆိုရင္ အ႐ႈံးေပၚအ႐ႈံးေတြ ဆင့္သလို ျဖစ္မွာကလည္း ေတြးပူစရာ ရွိပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ အဲဒီလိုမိတ္ေဆြတု၊ မိတ္ေဆြေယာင္ေတြဟာ အခြင့္အေရးရမယ္ဆိုရင္၊ အခြင့္အေရးမရတဲ့တိုင္ အခြင့္အေရးရေအာင္လုပ္ ကာ ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႔ ထိုးတတ္တယ္ဆိုတာ မျပတ္ဆင္ျခင္ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဘေဂးႀကီးေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးဆံုးမစကားအပိုင္းအစ ေတြကေန ဆင့္ပြားေတြးမိလာတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္တာေတြကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ သတိကပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရတာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သံုးဆယ္နီးပါးတုန္း က ဘ၀တကၠသိုလ္ထဲက အခန္းက်ဥ္းေလးေတြထဲမွာ နာယူခဲ့ရဖူးတဲ့ ဆံုးမစကားဆိုေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ ျမင္ေန၊ ေတြ႕ေန၊  ၾကားေန၊ သိေနရတဲ့ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းနဲ႔ဆက္စပ္လို႔ အေတာ္ကေလးကို တစ္ထပ္တည္းနီးပါး က်ေနတာမို႔ အစိုးရိမ္ပိုမိ တာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။

  မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အက်ဳိးကိုေရွး႐ႈကာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဟာ ျပည္သူနဲ႔၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔တစ္သားတည္းရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္အမင္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မမွားဖို႔၊ အေပါင္းအသင္းမွန္ဖို႔ ဆင္ျခင္သတိကပ္ သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။   ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)