အိႏၵိယအကူအညီျဖင့္ ကေလး၀-တမူး လမ္းရွိ တံတား ၇၀ ခန္႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္

 ကေလး၀-တမူး လမ္းရွိ တံတားေဟာင္း ၆၉ စင္းကုိ အိႏိၵ ယအကူအညီျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀ ေက်ာ္အသုံးျပဳ၍ အဆင့္ျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီး ဌာနေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကေလး၀-တမူး လမ္းပုိင္း တြင္ရွိေနသည့္ သံတံတားေဟာင္း မ်ားကို ကြန္ကရစ္တံတားမ်ားအ ျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ အတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

‘‘အဲဒီအတြက္ အိႏိၵယဘက္ က သူတုိ႔အိႏိၵယကုမၸဏီေတြကို တင္ဒါေခၚေနတယ္။ တင္ဒါၿပီး ရင္ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၇ ထဲမွာစႏုိင္မယ္’’ ဟု ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္က ေျပာ သည္။

တံတား ၆၉ စင္းကို အဆင့္ ျမႇင့္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၂ တြင္ ျမန္မာအ စိုးရက အိႏိၵယအစိုးရအားေတာင္း ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုတံတားမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၉ တြင္ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အိႏိၵယဘက္က ေျပာၾကားသည္။

ကေလး၀-တမူး လမ္းသည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ-ထုိင္း တို႔ပါ၀င္ သည့္ သုံးႏုိင္ငံခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္မည့္ လမ္းပိုင္းတြင္ပါ၀င္ သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မိုေရးၿမိဳ႕မွ ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျဖတ္သန္းၿပီး မိုင္ ၈၅၀ ေက်ာ္ အေ၀းေျပးလမ္းမတည္ ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၂ တြင္ သုံးႏုိင္ငံ သေဘာတူခဲ့သည္။

အဆုိပါ အေ၀းေျပးလမ္း တြင္ ကေလး၀-တမူးလမ္းပိုင္း၊ ကေလး၀-မႏၲေလး လမ္းပိုင္း၊ မႏၲေလး-မဲေဆာက္လမ္းပိုင္း မ်ား ပါ၀င္သည္။ ကေလး၀- မႏၲ ေလးလမ္းပိုင္းကို ျမန္မာအစိုးရ က အဆင့္ျမႇင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦး ခင္ေမာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကေလး၀-တမူးလမ္းပိုင္း သည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးအတြက္ အဓိကလမ္း ေၾကာင္းလည္း ျဖစ္သည္။