ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာသည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ေကအုိင္အိုဌာနခ်ဳပ္၌ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္

ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − NMG)

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာသည့္ ကခ်င္အမ်ိဳး သားမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ကခ်င္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕(KIO/KIA)ဌာနခ်ဳပ္လုိင္ဇာ၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္း ပေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ KIO ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ကခ်င္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္စာေပ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ကခ်င္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား  အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ကခ်င္တိုင္း ရင္းသား ၃၉၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တိုက္ပြဲနဲ႔ ေတာ့ မရႏုိင္ဘူးေပါ့ကြာ။ အႏုိင္ က်င့္တဲ့နည္းလမ္း၊ သူႏုိင္ကုိယ္ ႏုိင္ႀကဲလုိ႔ကေတာ့ ဒါကလူထု လုိလားတဲ့နည္းလမ္းမဟုတ္ဘူး ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၿပီး အေျဖရွာဖုိ႔ပါ’’ ဟု ကခ်င္အမ်ိဳး သားေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ ေရးအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ KIO အ ဖြဲ႕၏ သေဘာထားကုိ တင္ျပျခင္း မရွိေသးဟု ၎ကဆုိသည္။ ‘‘သူ တို႔ကလည္း ေနာက္မွ တင္ျပမွာ ေပါ့။ လူထုရဲ႕သေဘာထားဆႏၵ ကုိ ေလ့လာဦးမယ္ေပါ့’’ ဟု အဆုိ ပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွ အခ်က္ေျခာက္ ခ်က္ပါ သေဘာထားေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ယခုေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္တုိင္းရင္း သားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ႏုိင္ငံ၊ တပ္ႏွင့္လုံၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႐ုိး ရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္စာ တမ္းတင္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားေရွ႕ ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳး ထပ္မံက်င္းပရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တင္သြင္းထားေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာစာတမ္းမ်ားကုိ လာမည့္ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

KIO အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခင္ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ အစုိးရ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္းေနာက္ ပုိင္းတြင္ မေျပလည္၍ ေျမာက္ ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕၏ စုဖြဲ႕ မႈျဖင့္ NCA မထိုးဘဲႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ သုိ႔ရာ တြင္ NCA အရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က ေျမာက္ ပုိင္းခုနစ္ဖြဲ႕၏ စုဖြဲ႕မႈကုိ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံျခင္းမျပဳေပ။

More in Politics Section