ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ တ႐ုတ္ေလယာဥ္သုံးစီး အသုံးမျပဳႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း အေႂကြးမေက်ေသး

 ၂၀၀၉ က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Exim Bank ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္း လုိင္းတြင္ ေျပးဆဲြခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ ထုတ္ MA-60 ေလယာဥ္သုံးစီး သည္ ယခုအခါ လုံး၀ပ်ံသန္းျခင္း မျပဳႏုိင္ေတာ့ဘဲ  ရပ္နားထားရ ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေလယာဥ္သုံးစီးသည္ ေျပးဆဲြျခင္းမျပဳႏုိင္ဘဲ ရပ္နား ထားရေသာ္လည္း ယင္းေလယာဥ္ မ်ား ၀ယ္ယူစဥ္က တင္ရွိေနသည့္ ေခ်းေငြတ႐ုတ္ယြမ္ ၃၉၉ သန္းကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေနရေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ရွင္းလင္းေျပာဆိုရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၃ အတြင္း ေလယာဥ္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ေၾကာင့္ MA-60 ေလယာဥ္ႏွစ္စီး ကုိ ပ်ံသန္းမႈမျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ ရပ္နားခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေလယာဥ္တစ္စီးသည္လည္း ဆက္လက္ ပ်ံသန္းရန္ မသင့္သျဖင့္ လုံး၀ရပ္ နားခဲ့ရေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ မ်ဳိးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းျပသည္။

MA-60 ေလယာဥ္သုံးစီးအ တြက္ Exim Bank မွ ေခ်းေငြယူ ထားသည့္ အေပၚ ၂၀၁၇ မတ္လအထိ စုစုေပါင္းယြမ္ ၁၀၁  သန္းေပးေခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

 သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၇ မတ္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၂၉ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္အထိ ေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိ သည့္ အတုိး၊ ကတိခံေၾကးႏွင့္ အရင္းယြမ္ ၃၇၂ သန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာကန္ေဒၚလာ ၅၆ ဒသမ ၈၃၆ သန္း ေႂကြးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္က်ေငြ မ်ားေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္တစ္ခုတည္းေသာ ေလေၾကာင္းလုိင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကတစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ ေထာက္ပံ့မႈအျဖစ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူထားၿပီး လုံး၀အသုံးမျပဳ ႏုိင္ေသာ MA-60 ေလယာဥ္သုံး စီးရဲ႕ေခ်းေငြကိုႏုိင္ငံေတာ္က တာ၀န္ယူေပးဆပ္မယ္ဆုိပါက ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ အ တြက္ အတန္အသင့္အဆင္ေျပ ႏုိင္မည္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖဲြ႕ထံတင္ျပခဲ့ပါတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိုးရအဖဲြ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က က်ခံေပးဆပ္ရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။