အာရွဂီတဆုေပးပဲြ တက္ေရာက္မယ့္ ေဆာင္းဂြၽန္ဂီ

 ေတာင္ကုိရီးယားမင္း သားေဆာင္းဂြၽန္ဂီသည္ ေဟာင္ ေကာင္တြင္က်င္းပမည့္ MAMA အာရွဂီတဆုေပးပြဲသုိ႔ တက္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္တြင္ Blo-ssom Entertainment ကုမၸဏီ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုက ‘‘ဒီ ဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေဟာင္ ေကာင္မွာက်င္းပမယ့္ 2017 MAMA (Mnet Asian Music Awards)ဆုေပးပြဲကုိ ေဆာင္းဂြၽန္ ဂီတက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အ ေသးစိတ္ကုိေတာ့့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ေနတုန္းပါပဲ’’ ဟု ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ေဆာင္းဂြၽန္ဂီသည္ မင္းသမီး ေဆာင္းေဟကုိႏွင့္မဂၤလာပြဲက်င္း ပခဲ့ၿပီး ၎တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဟန္နီး မြန္းခရီးမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ MAMA ဂီတဆုေပးပြဲသည္ မဂၤလာပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ေဆာင္းဂြၽန္ဂီ ပထမဆုံးတက္ ေရာက္မည့္အခမ္းအနားတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။            soompi

Top News