အာရွဂီတဆုေပးပဲြ တက္ေရာက္မယ့္ ေဆာင္းဂြၽန္ဂီ

 ေတာင္ကုိရီးယားမင္း သားေဆာင္းဂြၽန္ဂီသည္ ေဟာင္ ေကာင္တြင္က်င္းပမည့္ MAMA အာရွဂီတဆုေပးပြဲသုိ႔ တက္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္တြင္ Blo-ssom Entertainment ကုမၸဏီ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုက ‘‘ဒီ ဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေဟာင္ ေကာင္မွာက်င္းပမယ့္ 2017 MAMA (Mnet Asian Music Awards)ဆုေပးပြဲကုိ ေဆာင္းဂြၽန္ ဂီတက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အ ေသးစိတ္ကုိေတာ့့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ေနတုန္းပါပဲ’’ ဟု ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ေဆာင္းဂြၽန္ဂီသည္ မင္းသမီး ေဆာင္းေဟကုိႏွင့္မဂၤလာပြဲက်င္း ပခဲ့ၿပီး ၎တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဟန္နီး မြန္းခရီးမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ MAMA ဂီတဆုေပးပြဲသည္ မဂၤလာပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ေဆာင္းဂြၽန္ဂီ ပထမဆုံးတက္ ေရာက္မည့္အခမ္းအနားတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။            soompi