အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္အမႈ ယခုလတြင္ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာမည္

အိမ္အကူမိန္းကေလး ႏွစ္ဦးကို ႏွိပ္စက္သည္ဆုိေသာ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္အမႈကို ယခု လတြင္ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲ ခ်က္ ၾကားနာမည္ျဖစ္ၿပီး အမိန္႔ခ် မည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ တရားလို၊ တရားၿပိဳင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာမည္ျဖစ္ ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္သည္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်ရမည့္ အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း  အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ သတင္းျပန္ၾကားေရး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တရားသူႀကီးထံ ေလွ်ာက္ လဲခ်က္ေပးရန္ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ ဆုိင္ မိသားစုဝင္ ေဒၚတင္သူဇာ၊ ဦးကိုလတ္ႏွင့္ ကိုတင္မင္းလတ္တုိ႔၏ ေရွ႕ေနမ်ား တရားခြင့္သို႔လာေရာက္ျခင္းမရွိေတာ့၍ ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေရးမည္ဟု ေျပာၾကားထား ေၾကာင္း သတင္းျပန္ၾကားေရး တာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္အမႈကို ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာကစတင္၍ တစ္ပတ္လွ်င္ ႐ံုးခ်ိန္းႏွစ္ခ်ိန္းျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျမင့္ၿပီျဖစ္သည္။

အိမ္အကူမိန္းကေလးႏွစ္ဦး က အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္တြင္ အ လုပ္လုပ္ကိုင္စဥ္ လက္ ၁၀ ေခ်ာင္း လွန္ခ်ိဳးခံရျခင္း၊ မ်က္လံုးထဲသို႔ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ျဖင့္ ပက္ခံရျခင္းႏွင့္ ႏွာေခါင္းကို ဓားျဖင့္ ခုတ္ခံရျခင္း စသျဖင့္ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မိသားစုက ၎တုိ႔အေပၚ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ပံုမ်ားကို တရား႐ံုး၌   သက္ေသထြက္ဆုိထားသည္။ လက္ ၁၀ ေခ်ာင္း လွန္ခ်ိဳးခံရသည့္ မစန္းေကခုိင္၏ လက္မ်ားကို လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္ ခြဲစိတ္ကုသရၿပီး ယခုအခါ ၎မိန္းကေလးႏွစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးအသက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ စက္ခ်ဳပ္ပညာ သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္သည္။

အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္သူဇာ၊ သမီးငယ္ ေဒၚစု မြန္လတ္၊ သားဦးတင္မင္းလတ္ ႏွင့္ သမက္ ဦးရာဇာထြန္းတုိ႔ကို ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာ ကြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မအပါအဝင္ ပုဒ္မေလးခုျဖင့္ စြဲခ်င္တင္ထား သည္။

ထုိ႔အျပင္ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ ဆုိင္ မိသားစု၏ သမီးႀကီး ေဒၚသီ ရိလတ္ႏွင့္ ေဒၚတင္သူဇာ၏ ခင္ပြန္း ဦးကိုလတ္ကို လူကုန္ကူး မႈတြင္ အားေပးအားေျမႇာက္မႈ၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ၊ အျပင္းအ ထန္နာက်င္ေစမႈ၌ အားေပးအား ေျမႇာက္ျပဳမႈ၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ ပုဒ္မ ၃၂၅/၁၁၄ တုိ႔ျဖင့္ စြဲခ်က္ တင္စစ္ေဆးေနသည္။