သာေပါင္းတြင္ လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားရာမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဓားခုတ္ခံရ

လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားကာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကို လူေလးဦးပါအဖြဲ႕က ဓားျဖင့္ခုတ္မႈ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ႐ုံးပင္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး ျမင့္ေအာင္ကို ႐ုံးပင္ေက်းရြာအုပ္ စု မေဒါ့ကုန္းေက်းရြာမွ အမ်ဳိးသားေလးဦးအနက္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဓားျဖင့္ခုတ္မႈ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔က  ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

‘‘ျမက္ခုတ္ဓားနဲ႔ စံုကိုင္ၿပီး ခုတ္တာ။ ခေမာက္ျပတ္သြားၿပီး ေခါင္းကို ထိသြားတယ္။ ေခါင္း ဒဏ္ရာကို ငါးခ်က္ခ်ဳပ္ရတယ္။ ဓားကို ဆြဲေတာ့ လက္မွာျပတ္ရွ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္’’ဟု သာေပါင္း ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဆံုးေဆး႐ုံအသုတ္တိုက္နယ္ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ အျခားအ မ်ဳိးသားတစ္ဦးပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုေသာ မေဒါ့ကုန္းေက်းရြာမွ လယ္ေလးဧကအတြင္း ေဒသခံ အျခားအမ်ဳိးသားတစ္ဦးဦးေဆာင္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္ကို တားဆီးရာမွ ဓားခုတ္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သားေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၎အမ်ဳိးသား ေလးဦးကို ဖမ္းဆီးထားသည္။