ရခိုင္ျပည္နယ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မေကြးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ေန႔တာေန႔တြက္စရိတ္လွဴဒါန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ အ တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေန ရေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏တစ္ေန႔တာေန႔ တြက္စရိတ္မ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မ်ိဳးဝင္း က ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏တစ္ေန႔ တာ ေန႔တြက္စရိတ္ ၉၅၀,၀၀၀ က်ပ္ကို လူကယ္ျပန္ဌာနသို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္က ေပးအပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ရခိုင္မွာရွိေနတဲ့ တုိင္းရင္း သားေတြအတြက္ တတ္စြမ္းသ ေလာက္ ကူညီတာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေဇာ္မ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္အေနျဖင့္ တစ္ေန႔တာ ေန႔ တြက္စရိတ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္က ပုဂံငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။