ေတာင္ႀကီးရွိ ေရႊရင္ေအးလမ္းကုိ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္

အမွတ္(၂၁၂) ဆက္သြယ္ေရးတပ္ရင္းအတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ ေရႊရင္ေအး လမ္းကုိ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ တပ္ႏွင့္မူအား ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ တာ ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စူဠာမုနိေစတီႏွင့္ မီးသတ္ျဖတ္လမ္းျဖစ္ သည့္ ေရႊရင္ေအးလမ္းကုိၿမိဳ႕တြင္း လမ္းအျဖစ္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ တပ္ ေျမျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါ အဲဒီ လမ္းကုိ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းအျဖစ္ျပည္ နယ္စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ကေတာင္းဆုိတာကုိ တပ္က မူအားျဖင့္ လက္ခံသေဘာတူထား ပါၿပီ’’ ဟု စည္ပင္သာယာေရးဌာန မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။ အဆုိပါေရႊရင္ေအးလမ္းကုိ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းအျဖစ္ အမ်ားျပည္ သူအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ကြန္ကရစ္ခင္း မည္ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္က ရွမ္း ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး၀န္ ႀကီး ဦးစုိင္းဆံြံဆုိင္းႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ ရွိ တပ္ပုိင္ေျမအတြင္းပါ၀င္ေန သည့္ ေလယာဥ္ကြင္းလမ္းကုိ လည္း အမ်ားျပည္သူသြားလာ ႏုိင္မည့္လမ္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ သည္။