e-Government လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၃ ႏွစ္ ၾကာေသာ္လည္း အျပည့္အ၀ေအာင္ျမင္မႈ မရွိေသးဟု ၀န္ႀကီးေျပာ

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ e-Government လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာသည္မွာ ၁၃ ႏွစ္ၾကာေသာ္လည္း အစိုးရအဖဲြ႕၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ေနရာ တည္းတြင္ (One  Stop Service)ပုံစံျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ အျပည့္အ၀ မေအာင္ျမင္ေသးေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ က ေျပာသည္။

‘‘e-Government ခရီးစဥ္ စတင္လာတာ ဒီေန႔ဆို ၁၃ ႏွစ္ရွိ ပါၿပီ။ အစိုးရဌာနေတြမွာ အြန္ လုိင္းကေန အခ်က္အလက္ေပး ႏုိင္ဖို႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္ေတြရွိလာၾက ၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းေတြမွာ အြန္လိုင္းကေန အလုပ္ေလွ်ာက္ တာမ်ဳိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေပ မယ့္ လုပ္ငန္းအစအဆုံးကို အြန္ လိုင္းသုံးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ဌာနက လက္ခ်ဳိးေရလို႔ရပါတယ္။ ဌာနေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး တစ္ ေနရာတည္းမွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ တဲ့ e-Government လုပ္ငန္းမ်ဳိး ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး’’ဟု ၀န္ႀကီး က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ e-Govern -ment လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိေသးဘဲ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေအာက္ဆုံးအဆင့္ နီးပါး ရွိေနေၾကာင္း e-Govern- ment ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္နီစိုးရင္က ေျပာသည္။

‘‘ဌာနဆုိင္ရာေတြက မိမိ တတ္သိနားလည္သေလာက္နဲ႔ ပေရာဂ်က္ေတြကို တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တည္းအေနနဲ႔ ေရးဆဲြေန တာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဌာန ဆုိင္ရာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ အကဲြကဲြအ ျပားျပားေတြ ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ အ ခ်င္းခ်င္း ျပန္ခ်ိတ္ဆက္မရဘူး။ စံႏႈန္းလည္းမရွိေတာ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕၀န္ႀကီး ဌာနေတြက ဘာလုပ္ရမွန္းေတာင္ မသိဘူး။ အမိန္႔ေပးႏုိင္မယ့္ ဦး ေဆာင္အဖဲြ႕အစည္းလုိပါတယ္’’ ဟု ေဒၚႏြယ္နီစိုးရင္က ေျပာသည္။