ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ပထမႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္း အေမရိကန္ အကူအညီျဖင့္ ေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္

 ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ပထမႏွစ္ ျခင္းအသင္းေတာ္ဘုရားေက်ာင္း အေဆာက္အအုံ (First Baptist Church)ကုိ အေမရိကန္အကူအ ညီျဖင့္ ေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္ေန သည္။

‘‘အခုျပဳျပင္ထားတာ ဒီအ တိုင္းၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဘာမွမရွိ ေသးဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္း သေဘာနဲ႔ၾကည့္ရင္ေတာ့ အပ်က္ အမ်ားဆုံးအပုိင္းမွာ အကုန္ၿပီး သြားၿပီ။ အဲဒါကုိ အခုျပန္စစ္မယ္။ လုိတာရွိရင္ ျပန္လုပ္မယ္။ လာ မယ့္ ဇန္န၀ါရီလေလာက္မွာဆို ရင္ အမုိးပုိင္းလုပ္မယ္။ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုေတာ့ ျပင္ေနတယ္။ ေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္တယ္’’ ဟု ဘုရား ေက်ာင္း သင္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဦးၾကည္ရွိန္က ေျပာသည္။

ပထမႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းအေဆာက္အအုံ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ၂၀၁၆ က အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ဧၿပီေနာက္ ဆုံးပတ္ကစတင္၍ ျပဳျပင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပ သည္။

ဘုရားေက်ာင္းအေဆာက္ အအုံျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ကနဦး အေနျဖင့္ AFCP မွ ေဒၚလာ ၁၂၅,၀၀၀ သုံးစြဲရန္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း အ ေဆာက္အအုံရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (WM F)က တာ၀န္ယူျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

အေဆာက္အအုံျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းရာတြင္ WMF မွ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ဦးၾကည္ရွိန္က ဆုိ သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ပထမႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ကုိ အေမရိကန္သာ သနာ့အမႈေတာ္ေဆာင္ဆရာယု ဒသန္၏ တတိယေျမာက္အသင္း ေတာ္အျဖစ္ ၁၈၂၇ တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဆရာယု ဒသန္သည္ ၁၉ ရာစုအေစာပုိင္း က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ ၄၀ ၾကာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္သူျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ျခင္းအ သင္းေတာ္ မွတ္တမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ ျပထားသည္။