ယီမင္ႏုိင္ငံသုိ႔ အရပ္ဘက္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆုိ

ယီမင္ႏုိင္ငံရွိ ဟုိသီသူ ပုန္အဖြဲ႕ကုိ တုိက္ခုိက္ေနေသာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ဦးေဆာင္ သည့္ ၫြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ အရပ္ဘက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယီမင္အစုိးရ၀န္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ၿမိဳ႕ ေတာ္ ရီယာ့ဒ္သုိ႔ ပစ္လႊတ္ေသာ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္တစ္စင္းကုိ ေဆာ္ ဒီအာေရးဗီးယားက ၾကားျဖတ္ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီရန္ႏုိင္ငံရွိ ဟုိသီသူပုန္မ်ားထံ လက္နက္မ်ား စီး၀င္မႈရပ္တန္႔ရန္ ယီမင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ထြက္၊ သြားလာရာ ကုန္း၊ ေရ ႏွင့္ေလေၾကာင္းအားလုံးကုိ ပိတ္ ဆု႔ိလုိက္ေၾကာင္း ၫြန္႔ေပါင္းတပ္ ဖြဲ႕က ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။


အဆုိပါဒုံးက်ည္၏ ေနာက္ ကြယ္တြင္ အီရန္ရွိေနေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားက စြပ္စြဲ ထားသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား လုိ လားေသာ အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္ ေအဒင္ႏွင့္ ဆုိက္ယန္ ၿမိဳ႕သုိ႔ Yemenia အမ်ိဳးသားေလ ေၾကာင္းလိုင္းခရီးစဥ္မ်ား ယေန႔ ျပန္လည္စတင္မည္ဟု ယီမင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး အယ္လ္ဟာလီမီက ထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ ေျပာသည္။

၀င္ထြက္၊ သြားလာရာ လမ္း ေၾကာင္းမ်ားကုိ အလံုးစုံပိတ္ဆို႔ ျခင္းက ယီမင္ျပည္သူ သန္းႏွင့္ခ်ီ ကာ ေသဆုံးႏုိင္သည့္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကသတိေပးသည္။

 အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထား ေသာ ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ ေအဒင္ ဆိပ္ကမ္းကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္က ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဟုိသီသူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ဧရိ ယာမ်ားရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားပိတ္ေန ဆဲျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ၫြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ သည္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏွင့္ ဆက္ေနေသာ ယီမင္အေရွ႕ပိုင္း ရွိ နယ္စပ္စခန္း အယ္လ္၀ါဒီယာ ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၉ ရက္က ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။        

—Ref: Reuters