နည္းပညာ

အုိင္စီတီက႑ ထုတ္ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာသန္းႏွစ္ရာခန္႔ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေျပာ

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုင္စီတီ က႑ ထုတ္ကုန္တန္ဖုိးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ ေမာင္က ေျပာသည္။


ဗီယက္နမ္တြင္ Software Industryေဒၚလာေျခာက္ဘီလီယံခန္႔ အထိရရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၂၀၀ ေအာက္သာရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အိုင္စီတီက႑ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕တြင္ GDP ကို ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ICT Park မ်ား၊ Software Park မ်ား ယခု ထက္ ပိုမိုတိုးပြားရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳ လုပ္ေသာ e-government ေဆြး ေႏြးပြဲ၌ ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အုိင္စီတီက႑သည္ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၀၄ အတြင္း အတိုးတက္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္း တုိးတက္မႈမရွိ ေတာ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အုိင္စီ တီက႑ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးပမာဏ ကို စာရင္းျပဳစုထားျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးခြန္ဦးကေျပာ သည္။ ‘‘သန္း ၂၀၀ ေလာက္ရွိ တယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုတင္ပဲ ဝန္ထမ္း အင္အားတစ္ေထာင္ေလာက္နဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြ ထြက္ေနတာေလ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပေအာ္ပေရတာႏွစ္ ခု ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ တယ္ လီကြန္းက႑ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာေသာ္လည္း အိုင္စီတီက႑ တုိးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ ပံု မွန္အတိုင္းသာ ဆက္လက္ရပ္ တည္ေနသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမွ Outsourcing လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ခံေဆာင္ရြက္ ရန္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ား ရည္ ရြယ္ခ်က္ထားရွိေသာ္လည္း ေမွ်ာ္ မွန္းသည့္အတုိုင္း ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အိုင္တီကုမၸဏီမ်ား တစ္ ေနရာတည္း၌ စုေဝးရပ္တည္ႏိုင္ ရန္ အိုင္စီတီစီးတီးတစ္ခုသန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္း ခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ထံ တင္ျပထားသည္။

‘‘တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ အိုင္စီတီက႑က မျဖစ္ မေန လိုအပ္တယ္လို႔ အစိုးရ အဆက္ဆက္က ေျပာေနေပမယ့္ လည္း ထူးျခားလာတာကေတာ့ ဘာတစ္ခုမွ မေတြ႕ရေသးဘူး’’ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက ဦးခြန္ဦးက ေျပာသည္။

အုိင္စီတီက႑၏ ထုတ္ကုန္ ပမာဏ တိုးတက္မႈႏႈန္း နည္းပါး ေသာ္လည္း အိုင္စီတီအသံုးျပဳမႈ ႏႈန္း တိုးတက္ေနသည္။ Inter-national Telecommunication Union (ITU)စစ္တမ္းအရ ၂၀၁၆တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုိင္စီတီအ သံုးျပဳမႈ ၫႊန္းကိန္းသည္ အဆင့္ (၁၄၀) ျဖင့္ တိုးတက္လာၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာသို႔ တက္လွမ္းခဲ့သည္။