ထုိင္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦး ကားႏွင့္အတူ ေလးလႊာတိုက္အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ေသာ္လည္း အသက္မေသ

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏုိ ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က အသက္(၆၂)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး သည္ ၎၏ကားႏွင့္အတူ ေလး လႊာအျမင့္ ကားပါကင္မွ ေဘး လမ္းၾကားထဲသုိ႔ ျပဳတ္က်ေသာ္ လည္း အသက္ရွင္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္သာရခဲ့သည္။


ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။

မီးခုိးေရာင္ Isuzu Mu-7 အမ်ိဳးအစားကားသည္ Crown Property Bureau အေဆာက္အ အုံရွိ ေလးလႊာကားပါကင္နံရံကုိ ထုိးေဖာက္ကာ လမ္းၾကားထဲသုိ႔ ဦးစုိက္က်သြားခဲ့သည္။

ထုိကားဒ႐ုိင္ဘာသည္ (၆၂) ႏွစ္အရြယ္ အန္ခူလ္၀ါနာဆူျဖစ္ ၿပီး ဦးေခါင္းဖူးေရာင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ႀကီးႀကီးမားမား ထိခုိက္ခဲ့ ျခင္းမရွိေပ။

၎ကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္Thep Tharin ေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ သည္။

ထုိအမ်ိဳးသားသည္ ဂီယာ မွားထုိးခဲ့ၿပီး ယင္းသုိ႔ အရွိန္လြန္ ကာ ျပဳတ္က်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာသည္။

—Ref: The Nation/Asia News Network