ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေ၀းသို႔ တင္သြင္းရန္စီစဥ္

 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရာခ်ထား ေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အရပ္ ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက စာတမ္း ျပဳစု၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အႀကိမ္အစည္းအေ၀းသို႔ မူ၀ါဒ အဆုိျပဳခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ တင္ သြင္းမည္ျဖစ္သည္။


အဆုိပါ စာတမ္းကို ပထမ အႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း မ်ား ဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္ မတီက တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးစိုးေဌးကေျပာသည္။

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဒီဇင္ ဘာ ၈ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ မႏၲ ေလးၿမိဳ႕တြင္ အႀကိဳဖိုရမ္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီး သီးရွိ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားကုိ ကနဦးစုစည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ ထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္ မည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပဲြတြင္ စာတမ္းအျဖစ္ အ တည္ျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) အလုပ္အဖဲြ႕မွတစ္ဆင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေ၀းသို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘စစ္ေဘးေၾကာင့္၊ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားရတဲ့လူ ထုေတြရွိတယ္။ အလုပ္သမား ေတြ ရွိတယ္။ ဒီကိစၥေတြက က်ယ္ျပန္႔တယ္။ လုိလည္းလုိအပ္ေန တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီစာတမ္း တစ္ေစာင္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္ မြန္ ျဖစ္လာေအာင္၊ ဘယ္ဟာက ေတာ့ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေန တယ္ဆုိတာေတြ ပါ၀င္လာလိမ့္ မယ္။ ဒါဟာ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕ ေတြသာမက အားလုံးေျပာစရာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးထုိက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ ေနတယ္’’ဟု ဦးစိုေးဌးက ရွင္းျပ သည္။

အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဒုကၡသည္ မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး ရသူမ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အစိုးရအပါအ၀င္ သက္ဆုိင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးက ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ား စာတမ္းတြင္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖုိရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ထုိ႔အတူ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ဦးစုိးေဌးက ေျပာသည္။ 

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရမယ့္ ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ ဖက္ဒရယ္ စီးပြားေရးဆုိတာပါေတာ့ စီးပြား ေရးကုိ ေျပာမယ္လို႔စဥ္းစားလို႔ရွိ ရင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိတာ ဘယ္ လိုပုံစံဆိုတာကို အရင္ေဆြးေႏြး ၾကဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ နဲ႔ ဒီေခါင္းစဥ္ကိုလည္း တတိယ ပင္လုံမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တင္ျပမယ္ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လက္ခံမလား၊ လက္မခံဘူးလားေတာ့ မသိဘူး။  လက္မခံဘူးဆုိရင္လည္း ဥပမာ ေဒသအလုိက္၊ လူမ်ဳိးအလုိက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြက်ရင္ တင္ျပတာမ်ဳိးလုပ္မယ္’’ဟု ဦးစိုး ေဌးက ေျပာသည္။

အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕မ်ားအ ေနျဖင့္ အႀကိဳဖိုရမ္တြင္ အေၾကာင္း

အရာမ်ားစြာကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ကာ ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္း အေ၀း၌ တင္သြင္းခြင့္မရပါက အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ တင္ျပႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားဖိုရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳ လုပ္၍ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္စာတမ္း မ်ားတင္သြင္းရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြ ေကာ္မတီ(UPDJC) က ဆုံးျဖတ္ ေပးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံ ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကား ထားသည္။

More in Politics Section