ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

ႏွစ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားခံယူထားေသာ ျပႆနာေၾကာင့္ ေနာက္ ထပ္ ပါလီမန္အမတ္ႏွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ တစ္သီးပုဂၢလႏွစ္ဦး၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အာဏာဆက္လက္တည္ၿမဲေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြအသစ္ေခၚယူမည္မဟုတ္ဟု ဩစ ေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္တန္ဆူလ္က ေျပာသည္။


အုိုင္အက္စ္အဖြဲ႕ ႐ႈံးနိမ့္သြားခ်ိန္အထိ မိမိတုိိ႔ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားေရး ဆီးရီးယားႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ႐ုရွား သမၼတဗလာဒီမာပူတင္တို႔ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု နန္းေတာ္က ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ပိတ္သိမ္းထားေသာ ဩစေၾတးလ်ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာရွိ အမ်ိဳးသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ အတင္းအက်ပ္ဖယ္ရွားေရးကိစၥကုိ ပါပူး၀ါးနယူးဂီနီအစုိးရက အနည္းဆုံး ၂၄ နာရီေနာက္ဆုတ္လုိက္ သည္ဟု ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ အနည္းဆုံးသုံးဦးက ေျပာသည္။ ယင္းစခန္းရွိ လူ ၆၀၀ ခန္႔က ေရႏွင့္ အစားအစာ ပုံမွန္မရဘဲ ၁၁ ရက္ၾကာ အာခံေနၾကသည္။