ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သြားမည္

 ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ မည္ဟု လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပည္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

‘‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ဖို႔ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မယ့္၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ကိစၥကို ညႇိႏိႈင္းမွာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသား ခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ဒုဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္၌ UEHRD ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လည္း ပါဝင္မည္ဟု ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ သားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ UEHRD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕သည္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းက ေမာင္ေတာ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း လိုက္ပါခဲ့ သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ထံ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ ျပထားသကဲ့သို႔ UEHRD အတြက္ ေငြေၾကးမ်ား လွဴဒါန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက UEHRD သို႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေငြပမာဏသည္ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္။

‘‘ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆို တာဟာ ပ်က္စီးသြားတဲ့အရာေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မယ္ဆို တာ ဒီဟာက လူမႈေရးအရ လိုအပ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရလည္း လိုအပ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို ေတာ့ ကြၽန္မတို႔က ဒီလို ပ်က္စီးမႈ ေတြကို မႀကိဳက္ဘူး။ ႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြရွိရင္ ဥပေဒရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြကို ခံရမွာျဖစ္သလို ကြၽန္မတို႔က တာဝန္ယူတယ္ဆုိတာကိုလည္း ျပဖို႔လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္းရွိပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေျပာၾကားထားသည္။