ေမာင္ေတာရွိ ပိုင္ရွင္မဲ့လယ္မ်ားကို အစိုးရက ရိတ္သိမ္းၿပီး တစ္တင္းလွ်င္ သံုးေဒၚလာခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်

 ေမာင္ေတာေဒသရွိ ပိုင္ရွင္မဲ့လယ္မ်ားကို အစိုးရက ရိတ္သိမ္းၿပီး စပါးတစ္တင္းလွ်င္ ကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆၅ (က်ပ္ ၃,၆၀၀ ေက်ာ္)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး ေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စပါးေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိသည့္ ေငြေၾကးကို ဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္း ဖြင့္ကာ သိမ္းဆည္းထားၿပီး မည္ သို႔ျပန္လည္သံုးစြဲမည္ကို အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္း မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ စိုက္ ပ်ိဳးၿပီးလယ္ဧက ေသာင္းခ်ီရွိေန ကာ လက္ရွိတြင္ မရိတ္သိမ္းပါက စပါးတင္းေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမည့္အေျခအေန ႀကံံဳေန သည္။

စပါး စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း စပါး မ်ား သိမ္းဆည္းရန္ သိုေလွာင္႐ံု မရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ပုဂၢလိက ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး က ၫႊန္ၾကားထားတာက ရိတ္ သိမ္းလုိ႔ရလာတဲ့ စပါးေတြကို သို ေလွာင္ထားတာထက္ တစ္ခါ တည္း ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိလာတဲ့ေငြ ကို ဘဏ္မွာ စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ၿပီး ထားရွိဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္’’ ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏိ္ႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္က ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္   မိုးစပါးဧက ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္သည္ ပိုင္ ရွင္မဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

အဆုိပါပိုင္ရွင္မဲ့ လယ္မ်ားကို အစိုးရက ရိတ္သိမ္းေနၿပီး ေမာင္ေတာအေျခစိုက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ကလည္း ကူညီရိတ္သိမ္းေပးေနသည္။