ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားကုိ စံျပေဆး႐ုံမ်ားအျဖစ္ ထားရွိႏုိင္ရန္စီစဥ္

က်န္းမာေရးႏွင့္အားက စား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိေဆး႐ုံမ်ား၏ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာေနၿပီး စံျပေဆး႐ုံမ်ားအျဖစ္ ထားရွိႏုိင္ ေရး စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေနျပည္ ေတာ္တိုင္းကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာျမတ္၀ဏၰစုိးက ေျပာ သည္။

၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္စံျပ ေဆး႐ုံမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေရး တိုင္းအဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အ ထိ ေဆး႐ုံမ်ားအလိုက္လုိအပ္ ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ပံ့ပုိးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေန ၿပီဟုဆုိသည္။

‘‘တိုင္းအဆင့္ဆိုရင္ ဘယ္ လုိ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးရမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆုိရင္ ဘယ္လုိ၀န္ ေဆာင္မႈေတြေပးရမလဲဆုိတာကုိ စာရင္းျပဳစုေနတယ္။ ဒီလုိ၀န္ ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းေပးႏုိင္ ေအာင္လည္း တစ္ႏွစ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၇၀ မွာရွိတဲ့ေဆး႐ုံေတြကုိ အရည္ အေသြးျမႇင့္တင္ၿပီး လုိအပ္တာကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာျမတ္၀ဏၰစုိးက ေျပာ သည္။

ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားနည္းတူ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ မားေသာ ေဆး႐ုံမ်ားကုိ စာရင္းျပဳ စုျခင္း၊ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားေရးဆြဲျခင္းတို႔ကုိ ျပဳ လုပ္ေနသည္။

‘‘ေဆး႐ုံတိုင္းတာတဲ့အၫႊန္း ကိန္းေတြရွိတယ္ ရွစ္ခုေပါ့။ ဒါ ေတြက မျပည့္စုံေတာ့ဘူး။ဒီထက္ ပုိၿပီးေတာ့ တုိင္းတာႏုိင္တဲ့ အ ၾကမ္းဖ်င္း ၂၆ ခုထြက္ထားတယ္။ ဒါေတြကုိလည္း ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းေတြမွာ တင္ျပသြား မယ္။ လူနာက ေဆး႐ုံရဲ႕ စြမ္း ေဆာင္ရည္အေပၚ ေက်နပ္မႈရွိ၊ မရွိဆုိတာေတြနဲ႔ ေဆး႐ုံမွာေဆး ကုသမႈလြဲမွားတာေတြ၊ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ေဆး႐ုံက ျဖဳန္းတီး မႈမရွိေအာင္ ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳးသုံး မလဲဆုိတာေတြလည္း ပါမယ္’’ ဟု ကုသေရးဦးစီးဌာန လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္ တာမ်ိဳးဆက္ေသြးက ေျပာသည္။

တိုင္းအဆင့္ရွိ ျပည္သူ႕ေဆး ႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ ေဆး၀ါး၊ လူအင္ အားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပံ့ပုိးျခင္းေၾကာင့္ ျပည့္စုံေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေပးႏုိင္မည္ဆုိ ေသာ္လည္း ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား အရပ္ေဒသ၌ရွိေသာ ေဆး႐ုံမ်ားမွာမူ  ပံ့ပုိးႏုိင္မႈအားနည္းျခင္း ေၾကာင့္ စံျပေဆး႐ုံအျဖစ္ထားရွိ ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္သည္။