အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရကေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ပတ္ သက္၍ သိရိွလိုသည္မ်ားကို အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ စီးပြားေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ Park Royal ဟိုတယ္၌ ျပဳ လုပ္ေသာ အေမရိကန္ ကုန္သည္ ႀကီးမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါ တီ စီးပြားေရးေကာ္မတီတို႔ ေတြ႕ ဆံုပြဲတြင္ အေမရိကန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အထက္ပါ အတုိင္း ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ သည္ လုပ္ငန္း ၁၉ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ကန္ေဒၚလာသန္း ၃၇၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳထား သည့္ လုပ္ငန္း ၁,၃၇၈ခု၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ေဒၚလာ ၇၈ ဘီလီ ယံေက်ာ္ရွိၿပီး အေမရိကန္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ၀ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေနသည္။

‘‘ဒီကိုေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံ ျခားသားေတြ အၿမဲေျပာေနတာက အစိုးရက လုပ္ငန္းေတြကို အျမန္ ဆံုးနဲ႔ အျပတ္မျဖတ္ေပးႏိုင္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္း မွာ ဒီအခက္အခဲ ပိုႀကံဳေနရတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္ တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိ အစိုးရ၏ စီးပြားေရး က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးက႑ ၌ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအပိုင္းတြင္ လ်င္ျမန္ၿပီးျပတ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ မရွိ ျခင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေနရေၾကာင္း ပို႔ ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလို သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တိက်သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ရွင္းလင္းျပတ္ သားစြာ သိရွိလိုသည္ဟု အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိ ကန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ဂ်ီအီး၊ ကိုကာကိုလာ၊ ခ်က္ဗလက္ ကားကုမၸဏီစေသာ ကုမၸဏီႀကီးအခ်ဳိ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ စီးပြားေရး မူဝါဒကို ေလ့လာေနဆဲ အဆင့္၌သာ ရွိေသးသည္။