ရွားပါးလိပ္ၾကက္တူေရြးကို က်ပ္တစ္သိန္းခြဲျဖင့္ ဝယ္ၿပီး ေဘးမဲ့လႊတ္

ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ရွားပါးလိပ္ၾကက္တူေရြး (ဓာတ္ပံု − သိန္းေက်ာ္)

 ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ငမန္း ရဲကြၽန္းရွိ ဒီေရေတာတစ္ေနရာ တြင္ အေရာင္မ်ဳိးစံုေသာ ရွားပါး စာရင္းဝင္ လိပ္ၾကက္တူေရြးတစ္ ေကာင္ကို ေရလုပ္သားတစ္ဦးက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

အဆိုပါလိပ္ၾကက္တူေရြး ကို ႏိုဝင္ဘာလဆန္းက ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး ေရာင္းခ်ရန္ ေၾကညာ ထားသည္ကို သတင္းရရွိသျဖင့္ ႐ိုးမစြမ္းအင္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ ေရးဂိတ္ပိုင္ရွင္က ေငြက်ပ္တစ္ သိန္းခြဲျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္  ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဟာမုနိဘုရား ေရကန္တြင္ေဘး မဲ့လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း  အဆုိပါကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဂိတ္ပိုင္ရွင္ ဦးသိန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ရွားပါးေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လိပ္ဖမ္းလို႔ရတဲ့သူကို အက်ဳိး အေၾကာင္း ေျပာျပၿပီးေတာ့ ဝယ္ ယူၿပီး ဘုရားမွာ လႊတ္ေပးခဲ့တာ ပါ’’ဟု ဦးသိန္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေတာင္ လိပ္၊ ျပင္သာလိပ္(ပင္လယ္လိပ္)၊ လိပ္ရွားေစာင္း၊ လိပ္ညံ့ (သေဘာက္စာလိပ္)၊ လိပ္ၾကက္တူေရြးတို႔ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

အဆိုပါလိပ္မ်ဳိးမ်ား ရွားပါးေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။