ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ခြာမည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ေမာင္ေတာ ပင္လယ္ ကမ္းေျခသို႔ ထပ္ေရာက္ဟု ထုတ္ျပန္

 ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ပင္လယ္ကမ္း ေျခအနီးႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ စခန္းအနီး ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ မ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ ထပ္မံေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖံုညိဳလိပ္ေက်းရြာႏွင့္ စိမ္းညႇင္းျပား ေက်းရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၂၅၂ ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ထြက္ခြာလာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီ ၁,၂၂၈ ဦး ယခင္က ေနထုိင္ခဲ့ရာ ယခုဘဂၤါလီ၂၅၂ ဦးထပ္မံေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ဘဂၤါလီ ၁,၄၈၀ ဦးရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ကေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံ ေက်ာ္ေလယာဥ္ ကြင္းကမ္းေျခသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၃,၁၂၄ ဦးအနက္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သို႔ စက္ေလွ ကိုးစီးျဖင့္ ၂၄၅ ဦးထြက္ခြာခဲ့ရာ အဆိုပါေနရာ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၂,၈၇၉ ဦး က်န္ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။