ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ ၁၀၀ ခန္႔ကို ဖမ္းဆီးထားဟု ထုတ္ျပန္

 ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ တပ္စခန္းတစ္ခုကို ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က စီးနင္းတိုက္ခိုက္္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါဝင္ပတ္သက္သူ ၉၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးထား ၿပီး ၆၇ ဦးကို တရားစြဲဆိုထား ေၾကာင္း အစိုးရက ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဆိုပါ ဖမ္းမိသူမ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္အတြင္း ဖမ္းဆီးသည့္ အေရ အတြက္ျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအနက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္မႈမရွိ ၍ အမႈမွ အၿပီးလြတ္ထားသူႏွစ္ဦး ရွိကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးေနသူ ၂၇ ဦးရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးေသဆံုးေၾကာင္း  ေဖာ္ျပ သည္။

တရားစြဲဆိုထားသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီးလက္ရွိတြင္ စစ္ေဆးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမွတရားသူႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦး၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ၆၉ ဦး ေသဆံုးၿပီး လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး အပါအဝင္ အရပ္သား ၅၃ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေန ေၾကာင္း အစိုးရသတင္း ထုတ္ျပန္ ေရး ေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးစာရင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ဖမ္းဆီးမိသူ ၉၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း တရားခံေျပးဦးေရ မ်ားျပားေနေၾကာင္းအထက္ပါ တရားသူႀကီးကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ေအာက္ တိုဘာ ၉ ရက္က ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ တရားခံ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုခဲ့ သည္။