မေလးရွားျပည္တြင္းဖိတ္ေခၚစကိတ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေရႊႏွစ္ခုအပါအ၀င္ ျမန္မာ ဆုတံဆိပ္ေလးခုရရွိ

မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္း ပသည့္ ျပည္တြင္းဖိတ္ေခၚ Inline သီးသန္႔ အခက္အခဲျဖတ္ေက်ာ္ စကိတ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမန္မာစကိတ္ အားကစားအဖဲြ႕က ေရႊႏွစ္ခုအပါအ၀င္ ဆုတံဆိပ္ေလးခုရရွိသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ကြာ လာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ အဆုိပါၿပိဳင္ပဲြ၌ အိမ္ရွင္မေလး ရွား၊ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ တို႔မွ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ႏွစ္ရာေက်ာ္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ျမန္မာစကိတ္ အားကစားအဖဲြ႕က ေရႊတံဆိပ္ ႏွစ္ခု၊ ေငြတံဆိပ္တစ္ခုႏွင့္ ေၾကး တစ္ဆိပ္တစ္ခု ရရွိသည္။


အသက္ (၁၅)ႏွစ္ေအာက္ Inline သီးသန္႔အခက္အခဲျဖတ္ ေက်ာ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ မင္းသုခႏွင့္ အ လြတ္တန္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၿဖိဳးေမာင္ ေမာင္တုိ႔က ေရႊတံဆိပ္တစ္ခုစီ ႏွင့္ အလြတ္တန္းစကိတ္ၿပိဳင္ပဲြ တြင္ ေစာ႐ုိနယ္က ေငြတစ္ခု၊ ဖုိး သားက ေၾကးတစ္ခု ရရွိသည္။

 အိမ္ရွင္မေလးရွားႏုိင္ငံက ေငြတစ္ခုႏွင့္ ေၾကးတစ္ခု ရရွိခဲ့ သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိ္င္ငံက ဆုတံ ဆိပ္ ရရွိျခင္းမရွိေပ။ ၿပိဳင္ပဲြတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံက ကစားသမား ႏွစ္ရာေက်ာ္၊ အင္ဒိုနီးရွားက ကစားသမား ၂၀ ႏွင့္ ျမန္မာက ကစားသမားေလးဦး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

 ျမန္မာစကိတ္အားကစား အဖဲြ႕သည္ မူလက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္တို႔တြင္ မေလး ရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံတ ကာ ဖိတ္ေခၚစကိတ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ ရာသီဥတုဆုိးရြားျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စကိတ္ၿပိဳင္ပဲြကို ေရႊ႕ဆုိင္းထားကာ ႐ုံတြင္းျပဳလုပ္သည့္ ျပည္တြင္းဖိတ္ေခၚ စကိတ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမန္မာစကိတ္အဖဲြ႕ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘မေလးရွားမွာ မိုးေတြ အ ရမ္းရြာၿပီး မုိးႀကိဳးေတြ တအားပစ္ ေနတယ္။ မိုးအရမ္းႀကီးေတာ့ ေျမ ၿပိဳတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးက ၿပိဳင္ပဲြကို ေရႊ႕ ဆုိင္းလုိက္တယ္။ ဘယ္ေတာ့ က်င္းပမလဲဆုိတာ မေျပာေသး ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖဲြ႕ကိုေတာ့ မေလးရွားဘက္က သူတုိ႔နဲ႔ေပါင္း ၿပီး ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ ေျပာထား တယ္။ သူတုိ႔ဆီက နည္းစနစ္ေတြ ေလ့လာခြင့္ရမွာဆိုေတာ့ အက်ဳိး အျမတ္ေတာ့ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ပဲြက မေလးရွားျပည္နယ္တစ္ခု ကလုပ္တဲ့ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပဲြပါ’’ဟု ျမန္မာ စကိတ္အားကစားအဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဦးလြင္လတ္ကေျပာသည္။

မေလးရွားစကိတ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမန္မာအားကစားသမားမ်ား အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားရေစရန္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပဲြ၌ ဆုတံဆိပ္ရရွိျခင္းက ေရွ႕ၿပိဳင္ပဲြမ်ားအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။