အဝလြန္သူမ်ား ဒူးအဆစ္လြဲႏုိင္၍ သတိထားရန္လို

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သာမန္ထက္ပိုမ်ားၿပီး အဝလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ဒူးအ ဆစ္လြဲႏိုင္ကာ ေျခေထာက္ျဖတ္ေတာက္္ရျခင္းဆီသို႔ပင္ ဦးတည္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ အဝလြန္ေနသူမ်ားၾကား ဒူးအဆစ္လြဲ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။

အဝလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ဒူးျပႆနာႀကံဳႏုိင္ၿပီး ကုသေစာင့္ေရွာက္ မႈစရိတ္မ်ားေၾကာင္း ဘေရာင္းတကၠသိုလ္ ဝါရန္အဲလ္ဖက္ေဆး ေက်ာင္းမွ ေဒါက္တာဂြၽန္ဆင္က ေျပာသည္။


အဝလြန္မႈႏႈန္း ပိုမ်ားလာစဥ္ ဒူးအဆစ္လြဲမႈမ်ားလည္း ျမင့္ တက္လာၿပီး အဝလြန္သူ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာစဥ္ ယင္း ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ပိုမိုျမင္ေတြ႕လာရေၾကာင္း ဂြၽန္ဆင္က ရွင္းျပသည္။

ဒူးအရြတ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဒူးအဆစ္လြဲႏုိင္ၿပီး ယာဥ္ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း၊ အားကစားလုပ္စဥ္ ထိခိုက္မိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒူးအဆစ္လြဲျခင္း အဓိကျဖစ္ေပၚသည္။

သုေတသီမ်ားက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကား လူနာ ၁၉,၀၀၀ ကို ေလ့လာရာ အဝလြန္သူမ်ား ဒူးအဆစ္လြဲေသာ ျဖစ္ ရပ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမႈ ပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဝလြန္ႏွင့္ ဒူးအဆစ္လြဲျခင္းၾကား ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး အခ်ိန္အ ေတာ္ၾကာ ေဆး႐ံုတက္ရကာ ကုသမႈစရိတ္ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတ သီမ်ားက ေျပာသည္။

ဒူးအဆစ္လြဲျခင္းေၾကာင့္ ဒူးအဆစ္ေနာက္ဘက္ရွိ အဓိက ေသြးေၾကာထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး အဝလြန္သူမ်ားသည္ သာမန္ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ရွိသူမ်ားထက္ ဒူးအဆစ္လြဲႏုိင္ေျခ ႏွစ္ဆပိုျမင့္မားသည္။ ဒူးအ ဆစ္လြဲျခင္းကို မကုသဘဲ ထားပါက ေျခေထာက္ျဖတ္ေတာက္ပစ္ ရေသာ အေျခအေနအထိ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။

အဝလြန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းျပႆနာအျပင္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။                 

—Ref: UPI