ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြရပ္ဆုိင္းမႈေၾကာင့္ ကေလး-သိုင္းငင္း-ဟားခါးလမ္း ကတၱရာလမ္းခင္းမည့္ အစီအစဥ္ရပ္နား

ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြရပ္ ဆုိင္းမႈေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကေလး-သိုင္းငင္း-ဟားခါးလမ္း ပိုင္း ကတၱရာလမ္းခင္းမည့္ အစီအစဥ္ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီးအုိးက ေျပာသည္။


အဆုိပါလမ္း ႏုိင္လြန္ကတၱ ရာခင္းရန္ ကမၻာ့ဘဏ္က ကန္ေဒၚလာ ၆၆ ဒသမ ၈ သန္းထုတ္ေခ်းရန္ သေဘာတူထားသည္။

‘‘ခ်င္းျပည္နယ္ကို မေခ်း သင့္ေသးဘူးလို႔ သူတို႔ဌာေနကိုယ္ စားလွယ္က အစီရင္ခံစာတင္လို႔ ရပ္ဆုိင္းတာလို႔ ေျပာတယ္။ ရခိုင္ ကိစၥေၾကာင့္ ပါမယ္ထင္ပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ခ်င္းေတြအတြက္ ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး’’ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေခ်းေငြရပ္ဆုိင္းရန္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မွတစ္ဆင့္ႏုိ၀င္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအား အသိေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေရႊထီအုိး ကေျပာသည္။ လက္ရွိ၌ ေခ်းေငြ ရရန္ ျပည္နယ္အစိုးရကႀကိဳးစား ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သဘာ၀ေဘး ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က ရခိုင္၊ ခ်င္း ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ထုတ္ေခ်းရန္ သေဘာတူျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ခ်င္းျပည္နယ္က ခဲြတမ္းကန္ေဒၚလာ ၆၆ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ ရရွိသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ကမၻာ့ ဘဏ္႐ုံးခဲြသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ရာ အဆုိပါ ေခ်းေငြသည္ ၂၀၁၅ ခ်င္းျပည္နယ္ သဘာ၀ေဘးျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ျဖစ္ ၿပီး ေခ်းေငြၾကန္႔ၾကာမႈအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က ညႇိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကေလး-သုိင္းငင္း- ဟားခါးလမ္းကုိ ေျမသားလမ္းတာ ခ်ဲ႕ျခင္းကို ၂၀၁၅ တြင္ JICA(ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ) အကူအညီျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅၌ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ကာ ျပည္ နယ္တစ္ခုလုံး ႏွစ္လခန္႔ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္ခဲ့ သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ေခ်းေငြကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကို ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္လာ သည္ထိေခ်းေငြကို ရပ္ဆုိင္းထား မည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။