အစိုးရႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

အစုိးရႏွင့္ မုိင္းလား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (NDAA) ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕တို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲတြင္ မုိင္းလားေဒသ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း NDAA တာဝန္ရွိသူ ဦးစိုင္းေမာက္က ေျပာသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ‘ဝ’လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ‘ဝ’ ေဒသ ပန္ဆန္း၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ မုိင္းလား ေဒသသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။

အစိုးရႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔ အၾကား ေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေန ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မုိင္းလားအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးၾကည္ျမင့္ ထံ ဆက္သြယ္ရာ ဖုန္းလက္ခံ ေျဖဆုိျခင္းမရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ ဦးၾကည္ျမင့္က အစိုးရကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အဓိကထားေဆြးေႏြး မည္ဟု ေအာက္တုိဘာအတြင္းက 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာဆုိထားသည္။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လိုက္ပါ သြားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္အေနျဖင့္ ‘ဝ’ႏွင့္ မုိင္းလား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအပါ အဝင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါဝင္လာေရး ႀကိဳး စားမည္ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထား သည္။

‘ဝ’ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕အပါ အဝင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ NCA မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးမည္ဟုဆိုကာ ျပည္ ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ယင္းေကာ္ မတီကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္က အသိအမွတ္မျပဳ၍ အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။