ဒီခ်ဳပ္ လူငယ္ပါတီ၀င္အဆုိျပဳလႊာ ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ေရာင္းခ်ထားရဟုဆုိ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာလူငယ္ ညီလာခံအေပၚ လူငယ္မ်ားစိတ္ ၀င္စားမႈရွိၿပီး လူငယ္ပါတီ၀င္အ ဆုိျပဳလႊာ ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း ညီလာခံ က်င္းပေရးဗဟုိေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ေဖာင္ေတြျပန္မေရာက္ ေသးေတာ့ ေလာေလာဆယ္အင္ အားဘယ္ေလာက္ရၿပီလဲေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ ေျပာႏုိင္တာ က လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္၀င္စားတယ္။ အသက္(၃၀) ေအာက္ဆုိေတာ့ ရွားမယ္ထင္ တာ။ ထင္သေလာက္မခက္ဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ပါတီ၀င္အဆုိ ျပဳလႊာတင္သြင္းထားသည့္လူ ငယ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ညီလာခံက်င္း ပေရးေကာ္မရွင္မ်ား၏ အစီအစဥ္ ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းမ်ားျပဳ လုပ္ေပးေနသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအေရွ႕ပုိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ ပိုင္းခ႐ုိင္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္ၾကာ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ လူ ငယ္အင္အားတစ္ရာခန္႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ ဦးက ေျပာသည္။

သက္ဆုိင္ရာတုိင္းႏွင့္ျပည္ နယ္အလုိက္ ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ထည့္ သြင္းဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ညီလာခံ က်င္းပေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလး တိုင္းတို႔တြင္လည္း လာမည့္တစ္ ပတ္အတြင္း လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည္ ဟု ဆုိသည္။ ဒီခ်ဳပ္၏ ပထမအ ႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံကုိ ၂၀၁၄ က က်င္းပခဲ့ၿပီး လူငယ္ပါတီ၀င္ တစ္သိန္းေက်ာ္ စုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ညီလာခံမွ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည့္ လူငယ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိကာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအပါအ၀င္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ လက္ရွိဒီခ်ဳပ္လူငယ္လုပ္ ငန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းေနရေၾကာင္း ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အ တြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ဦးဉာဏ္၀င္း က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ညီလာခံ ကုိ ယခုႏွစ္္ကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပ ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ပုိမုိအဆင္ ေျပေန၍ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအမီ က်င္းပ ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဦး ေမာင္ေမာင္ဦးကဆုိသည္။