ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း မုန္တုိင္းငယ္ျဖစ္လာႏိုင္၍ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား ေလႏွင့္မိုးသတိျပဳရန္လို

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမို အားေကာင္းလာၿပီး မုန္တုိင္းငယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းသည္။ 

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ ေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ကစကာ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္အေျခအေနအရ အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ အားအလြန္ေကာင္းေနေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာသည္။ 

‘‘မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာဖို႔ရွိ တယ္။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေတြ ေလနဲ႔မိုး သတိျပဳဖို႔လိုတယ္’’ဟု ၎က သတိေပးသည္။ 

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအ ရွိန္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႔ မိုးရြာႏိုင္ကာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ ဝတီတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ က်န္ေဒသမ်ားထက္ မိုးေကာင္း ႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလ ေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သ တိေပးထားသည္။ 

အဆုိပါေလဖိအားနည္းရပ္ ဝန္းသည္ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္ျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ကမ္းေျခသို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ခန္႔တြင္ ဝင္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းထားသည္။