ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုးရြားေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒလီတြင္ ေက်ာင္းမ်ားျပန္ဖြင့္

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားရသည့္ ေက်ာင္းအားလံုး ျပန္ဖြင့္ေနၿပီဟု သိရသည္။


နိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးရွိ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနမွာ ျပင္းထန္ ဆိုးရြားေသာ အဆင့္တြင္ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေလကာ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကို ဝတ္ဆင္ကာ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ေဒလီ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ကတည္းက ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကို ပိတ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အဆင့္မွာ AQI ညႊန္ကိန္း ၄၇၈ ထိ ဆိုးရြားခဲ့သည္။ AQIအဆင့္ ၁၀၀ အထက္ ေရာက္သည္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေတာ္သည့္ ေလထုအရည္အေသြးဟု ဆုိႏိုင္သည္။

ေလထု အရည္အေသြးသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း ဆိုးရြားသည့္ အဆင့္ကို မေက်ာ္ေသးဟု ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္။

ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိဘတိုင္းက ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းျပန္ပို႔ရန္ စိတ္မကူးေသးဘဲ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ လူနည္းလ်က္ ရွိသည္။ 

အိႏၵိယ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အသင္း၏ အႀကီးအကဲ ေအ႐ႈိ႕ခ္ အက္ဂ္ရာဝဲလ္က လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔ မပို႔သင့္ေသးေၾကာင္း တိုက္တြန္း အႀကံျပဳထားသည္။ “ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္ေပမယ့္ ကေလးေတြကိုေတာ့ ေက်ာင္းျပန္မပို႔ေစခ်င္ေသးဘူး။ က်န္းမာေရးကို အဓိက ဦးစားေပး အာ႐ံုစိုက္ဖုိ႔ပဲ စဉ္းစားေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသြားသည္။  

Ref: Times of India