ဘုတလင္တြင္ စြန္႔႔ပစ္ပလတ္စတစ္မွ တစ္ရက္လွ်င္ ဒီဇယ္ဂါလန္ ၁၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္စီစဥ္ေနဟုဆို

 မံုရြာခ႐ိုင္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕ တြင္ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္မွ ဒီဇယ္ ထုတ္လုပ္၍ ေတာင္သူ စက္ကရိ ယာမ်ားသံုးစြဲႏုိင္ရန္ အဓိက ေရာင္းခ်မည္ဟု ဘုတလင္ၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းဓာတု အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမွ ဦးသန္႔စင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ဘုတလင္ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕တို႔မွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ မ်ားကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳ ၍ တစ္ရက္လွ်င္ ဒီဇယ္ဆီ ဂါလန္ ၅၀ မွ ၁၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ မည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ ေနၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ေလာက္က စၿပီး စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ကေန ဒီဇယ္ဆီထုတ္လုပ္ခဲ့တာ။ စမ္း သပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့တာကေတာ့ တစ္ရက္ ငါးဂါလန္ထြက္တယ္ဆို ေတာ့ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ မကိုက္ဘူးေပါ့။ အခု စက္ကိရိ ယာေတြက တစ္ရက္ကို ဒီဇယ္ဆီ ဂါလန္ ၅၀ ကေန ၁၀၀ အတြင္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္။ ကုန္ၾကမ္း စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ေတြက ဘု တလင္နဲ႔ မံုရြာက ယူမယ္’’ဟု ဦးသန္႔စင္ထြန္းက ေျပာသည္။

စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ ကုန္ ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို တစ္ပိႆာ လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀မွ ၂၅၀ ျဖင့္ ဝယ္ ယူစုေဆာင္းေနၿပီး ထြက္ရွိလာ ေသာ ဒီဇယ္ဆီမ်ားကို ေတာင္သူ လုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာမ်ား တြင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ သံုးစြဲ ႏိုင္ရန္ ျပင္ပဒီဇယ္ဆီေပါက္ ေစ်း၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ဂါလန္  က်ပ္ ၂,၀၀၀ ခန္႔)ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္မွ ထုတ္ လုပ္သည့္ ဒီဇယ္ဆီကို စမ္းသပ္ သံုးစြဲခဲ့ေသာ ဘုတ္လင္ၿမိဳ႕နယ္ သား႐ိုးကုန္းေက်းရြာ ေဒသခံ ေတာင္သူတစ္ဦးက ‘‘ဒီဇယ္ဆီသံုး တဲ့ ထြန္စက္မွာ စမ္းသံုးခဲ့တာ။ ဆြဲ အား၊ ႐ုန္းအား ေကာင္းတယ္။ စက္က မီးခိုးအထြက္နည္းတယ္။ ေတာင္သူလုပ္ငန္းသံုးစက္ေတြ ပ်က္တာစီးတာေတာ့ မရွိပါဘူး’’ ဟု ေျပာသည္။