ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ပံုရိပ္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမနီလာၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ အာဆီယံစီးပြားေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္း အေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြား ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆယ္စုႏွစ္ ခ်ီ၍ ထီးတည္း ေနခဲ့ရသည့္ အတြက္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ အတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးေႏွးေကြး လာခ်ိန္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္တစ္ ျပည္မွာရွိေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ေတြ၏ အရည္အေသြး သည္ ထုိႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကို ၫႊန္ျပေနေၾကာင္း၊ လူသားအရင္းအႏွီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈက ႏိုင္ငံေတြ၏ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တြင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ပညာေရးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈက ျမန္ဆန္တဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီး က်န္ေနခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္းပဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ပညာ မတတ္တဲ့အတြက္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္စိတ္ (Rationality) အား နည္းလာၿပီး တိရစၧာန္စိတ္ (Ani- mality)အားေကာင္းလာတဲ့အခါ ေလာကပါလ တရားႏွစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ဟီရိၾသတၱပ တရားေတြမဲ့လာၿပီး ပဋိပကၡနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဆီ ဦးတည္လာခဲ့တာ သာဓကမ်ား စြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

မၾကာမီက စာေရးသူ ေရ ၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက အသုတ္ၿမိဳ႕ခြဲ အထကေက်ာင္းမွာ ကေလးမ်ား ကို စာဖတ္ရွိန္ ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ဉာဏ္ပညာ ျမင့္မားေရးအတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ စာေပေဟာ ေျပာပြဲကို တက္ေရာက္ေဟာေျပာ ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ အသုတ္ၿမိဳ႕ဟာ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ဆန္ေရ စပါး ေပါႂကြယ္ဝၿပီး အင္းေတြ အိုင္ေတြ ေပါမ်ားတဲ့ေဒသျဖစ္ပါ တယ္။ ၿမိဳ႕ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ထြက္ ကုန္က ငါးရံ႕ေျခာက္အသားထူ ထူႀကီးေတြေပါ့။

ေဟာေျပာပြဲခန္းမ အေန အထားအရ ခုနစ္တန္းမွ ဆယ္ တန္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သာ ေဟာေျပာခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ စာဖတ္ရွိန္ ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ဉာဏ္ ပညာျမင့္မားေရး ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုထု ဇဥ္လူသားေတြဟာ တိရစၧာန္စိတ္ ႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္စိတ္ ေပါင္းစပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး တိရစၧာန္ စိတ္ကို ဉာဏ္ပညာခြၽန္းျဖင့္သာ အုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာ ကို ႀကိဳးစားသင္ဖို႔၊ သုတ၊ ရသ စာေပေတြ ဖတ္႐ႈေလ့လာဖို႔ အဓိ ကထား ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။

ကေလးေတြကို ငယ္ရြယ္ စဥ္ကတည္းက ဟီရိၾသတၱပတရား နဲ႔အညီ ေၾကာက္သင့္တာကို ေၾကာက္ၿပီး မေၾကာက္သင့္တာ မေၾကာက္ဖို႔၊ ရွက္သင့္တာကို ရွက္ၿပီး မရွက္သင့္တာကိုမရွက္ဖို႔၊ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္မွ က်ဳိး ေၾကာင္း ဆင္ျခင္စိတ္ ျမင့္မားၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို သာယာဝေျပာ ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာ ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြကအစ ပဋိ ပကၡေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ စတဲ့ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈ ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ ပြားခဲ့တဲ့ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈေတြ ရွိလာၿပီး ျမန္ မာအစိုးရအေနနဲ႔ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ ျဖတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ စြပ္ စြဲမႈေတြ ရွိလာကာ ကမၻာမွာ ျမန္ မာ့ပံုရိပ္ က်ဆင္းရတဲ့အျဖစ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ လည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီအက်ဳိး ဆက္ေတြကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ ျပဳ လုပ္ဖို႔ ေျခလွမ္းေတြ ျပင္ဆင္ေန တာေတြလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ဒီလုိ က်ဆင္းေနတဲ့ျမန္မာ့ ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သြက္သြက္ လက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ၿပီးျပတ္ေအာင္ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးဖို႔ ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ကို အေလး ထား စဥ္းစားေစလိုေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ကလည္း တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ယခုရက္ပိုင္းမွာ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အစိုးရက စြမ္း စြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနသလို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမွာ လည္း ေျခလွမ္းသြက္သြက္နဲ႔ ခ်ီ တက္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ဳိး သား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ၊ လားဟူ ဒီမုိ ကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ ဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ဟာ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳမႈသာ က်န္ ေတာ့ေၾကာင္း  သိရွိရပါတယ္။

ထို႔အတူ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ဝင္ေရာက္ကူညီေပးေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္ စားလွယ္ကလည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခ်က္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္း ၿမိဳ႕မွာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကို ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ တယ္လို႔လည္း သိရွိရပါတယ္။

ထိုအေတာအတြင္းမွာပဲ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးရဲေအာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ‘ဝ’လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕တည္ရွိရာ ပန္ဆန္း ေဒသနဲ႔ မုိင္းလား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တည္ရွိရာ ေဒသတို႔သို႔သြား ေရာက္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေျမာက္ပိုင္းမဟာ မိတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးေရးတြင္ ပါဝင္လာဖို႔ ႀကိဳး စားသြားမယ္လို႔ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲဲ႕က ဆိုေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကိုၾကည့္ ရင္ တည္ဆဲအစိုးရဟာရခိုင္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ံု စိုက္ေနတာ မဟုတ္ဘဲ အဓိက ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမုခ္ ဦးဆီသို႔လည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ ခ်ီ တက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို တည္ေထာင္ႏုိင္မွသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏုိင္ငံကို ထူ ေထာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ယင္းေဒသအသီးသီးမွာ ေနထိုင္ ၾကတဲ့ ကေလး၊ လူငယ္မ်ားရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ပါ တယ္။ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ေနရတဲ့ဘဝမွာ ပညာ သင္ၾကားဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူပါ ဘူး။ ပညာမတတ္ေတာ့ က်ဳိး ေၾကာင္းဆင္ျခင္စိတ္ နည္းမယ္၊ ပဋိပကၡေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆီ ဦးတည္လာမယ္ဆုိတာ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ဒုကၡ သံသရာစက္ဝုိင္းႀကီးပါ။

ဒီအေျခအေနဆုိးႀကီးကို ရပ္ ပစ္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အစိုး ရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ စည္းလံုးညီၫြတ္မွ စိန္ေခၚမႈ အသစ္သစ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖ ရွင္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေဝး ေတာ့တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ဆို ရင္ ျမန္မာကို ကမၻာက ရင္သပ္ ႐ႈေမာျဖစ္ကာ ျမန္မာ့ပံုရိပ္ကို ဆြဲ တင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ပါ ဝင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)