ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ မေကြးတုိင္း႐ုံးဖြင့္လွစ္

ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ မေကြးတုိင္းေဒသ ႀကီး႐ုံးကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္က မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။


ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ ႀကီး၏ မၿပီးဆုံးေသးသည့္ တာ၀န္ ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအား ရင့္က်က္သည့္ဒီမိုကေရ စီႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္လာေစရန္ ဒီမုိ ကေရစီအင္အားစုမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္က် ေရာက္ၿပီဟု ယူဆသျဖင့္ပါတီ ေထာင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘ရွင္းရွင္းနဲ႔ လုိရင္းကိုေျပာ ရရင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာ ျပည္သူ လူထုကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးခ်င္လုိ႔၊ တာ၀န္လိုခ်င္လို႔၊ တာ၀န္ယူတဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိလုိ႔ ပါတီေထာင္တာ’’ ဟု ပါတီတည္ေထာင္သည့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ကို ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာ သည္။

ျပည္သူမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္သည့္ ျပည္သူ႔ပါတီမ်ား ပိုမို အားေကာင္းလာရန္ ႀကိဳးစား သည့္အေနျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဦးေဆာင္အ ဖဲြ႕၀င္ ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကား သည္။

‘‘အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးအ တြက္၊ ေရရွည္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအ တြက္ လုိအပ္ေနၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွစ္ေလး လုံးမ်ဳိးဆက္သစ္အေျခခံတဲ့၊ ျပည္ သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့၊ ျပည္သူေတြကုိ လည္း ကုိယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့ ေနာက္ ထပ္ျပည္သူ႔ပါတီႀကီးေတြ ထပ္ ၿပီးေတာ့ အားေကာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႔ ပါတီေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ရင့္က်က္ သည့္ ဒီမုိကေရစီအဆင့္သို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းႏုိင္ ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အား ေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားၾကားတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္စရာအ ခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရွိလာႏုိင္ ေစေရးရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ႏုိင္ ရန္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ပါ၀င္ မည္ျဖစ္ကာ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေရးပါတီအမည္ကို သတ္ မွတ္ျခင္းရွိေသးေပ။

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ႐ုံးခန္းမ်ား ကို ရန္ကုန္၊ မေကြး၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀ တီတုိင္းတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး က်န္တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ ပါတီမွတ္ပုံ တင္မည္ျဖစ္သည္။ 

More in Politics Section