တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ျပည္သူမ်ား ညီၫြတ္မႈစြမ္းအားအျမင့္ဆံုးျမႇင့္တင္ရမည့္အခ်ိန္ဟု သမၼတေျပာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက ညီၫြတ္မႈစြမ္းအား အျမင့္ဆံုး ျမႇင့္တင္ရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။ 


ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ (တန္ ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔)တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအ မွတ္အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက သဝဏ္လႊာေပးပို႔ရာ တြင္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မႀကံဳစဖူူးစည္းလံုးညီၫြတ္မႈႏွင့္ အတူ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟုလည္း သမၼတ က ေျပာသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါလမ္း ေၾကာင္းမွန္အတိုင္း မတိမ္းမ ေစာင္း၊ မယိမ္းမယိုင္ တည္ၿငိမ္ ေျဖာင့္မတ္စြာ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ လွမ္းႏုိင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအသီး သီးတုိ႔သည္ ျပည္သူႏွင့္အတူ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈစြမ္းအားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေမြးျမဴေဆာင္ရြက္ၾကရ မည္ဟု သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္ စုတည္ေဆာက္ေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနရာ တြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား သည္ အမ်ိဳးသားေန႔ဦးတည္ခ်က္ ေလးရပ္ကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ျပည္သူ တို႔၏အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ မႈအင္အားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္တြန္းသည္။ 

(၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ေန႔ဦးတည္ခ်က္ ေလးရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားအားလံုး ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးတို႔ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာျပည္သူအမ်ား တကၠ သိုလ္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး ကန္႔ သတ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ယူနီဗာ စီတီအက္ဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ခ်ိန္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၂ ၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ ( ၁၉၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္)ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ယုဒသန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား မ်ားက ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒ ကို စတင္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ရာယင္း ေန႔ကို အမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္ မွတ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည္။ 

Top News